Termin 1


Grundkursen

Kurslitteratur

Grundkursen
Marieb är den enda bok som rekommenderas starkt, används även genom T2-T3 till ytlig läsning.

 

Anatomi
Det är tidigt för anatomi men boken kommer användas genom hela programmet, så det går bra att köpa nu och blättra i som komplement. Här rekommenderas absolut Sobotta eftersom det är vad amanuenser använder och den är på latin. Annars är Anatomi i klartext mycket bra för att enkelt slå upp saker i, på svenska med latinska namn! Köp INTE Netters, där är engelska namn!

 

PBL-Fall

 

Tenta och kompletterande fall-sammanfattnignar

 

Cellbiologi

Kurslitteratur

Glöm inte att Bokus har Studentrabatt på 5% också!

 

Cellbiologi
Läs the Cell, den är heltäckande och boken som rekommenderas. Man kan läsa Biokemi-böcker med (Stryer), men det är inte nödvändigt. Det finns en "Essential" av The Cell, och vissa föredrog den (mindre att läsa).


Farmakologi
(behövs egentligen inte, extra bara):
Mer detaljer om läkemedel, inte lika användbart här men till T3 (och längre fram) kan de användas. Därför kan man köpa de tidigare och ha som komplement redan i T2 om man vill.

Anatomi
Det är tidigt för anatomi men boken kommer användas genom hela programmet, så det går bra att köpa nu och blättra i som komplement. Här rekommenderas absolut Sobotta eftersom det är vad amanuenser använder och den är på latin. Annars är Anatomi i klartext mycket bra för att enkelt slå upp saker i, på svenska med latinska namn! Köp INTE Netters, där är engelska namn!

 

PBL-Fallen

 


Published: 2016-08-22