Mina resultat

Kort och gott lägger jag upp denna sida för att ge en bild av vad jag presterat efter att jag läst den information som finns tillgänglig på sidan. Som en fingervisning på hur pass komplett informationen är. Jag tycker dock att man ska läsa från flera källor, gärna då kurslitteraturen med.