PBL B1: DNA och Celldelning


Kort samling till denna del, läs sammanfattningen om celler och DNA för att få en bättre bild, här: DNA och Celler

Fallbeskrivning

Släkten pratar om de olika attributen som personer i den besitter. Det nämns ögonfärg och handstorlek. Frågan är hur detta är möjligt och hur våra fysiska attribut ärvs med generna. Fokus på fingras längd och ögonfärg.

 

Studiemål

 • DNA
  • Kemisk uppbyggnad, Celldelning, Struktur, veckning, kromosomer
  • DNA -> Histoner -> Pärlband -> Stavar -> Kromsomer (eller löst veckat)
 • Grundläggande begrepp (kursplanen)
  • Korsningsschema
  • Pedigree (släktträd)
 • Meios, Mitos, Hur, var, när sker en överkorsning av kromosomer
  • Överkorsning sker i Meiosen när kromosomerna från mamma och pappa ligger bredvid varandra innan de ska separeras. Sker i ägg och sperier.
 • Hur nedärvs ögonförg och fingerlängd?

 

Delar som är bra att kunna

Gärna kunna rita upp dessa delar.

 • Strutkur för DNA, ribos, pyrin purin, A-T, G-C osv.
 • DNA veckning från sträng till kromosom. Teleomer, Centromer
 • Cellcykel. G0, G1,G2, S, M.
 • DNA replikering, Gaffel och vad som är vad.
 • Miteos, delning och faserna
 • Mieos - delning och faser.

 

Sammanfattning

DNA-Struktur

Bilden visar hur DNA är packat i olika nivåer. 

 

 • DNA stäng är uppbyggd av en dubbel helix som tvinnas.
 • Denna sträng är sedan snurrad runt olika typer av Histoner (H2A H2B H3 H4 H5)
 • Vilket då kallas basformen av Kromantin
 • Detta går sedan ihop till stavar som packas av detta pärlband. Kallas Solenoid
 • Detta blir sedan en superspole (supercoiled)
 • För att sedan vid celldelning bilda Kromosomer, annars ligga löst i cellkärnan för att möjliggöra avläsning.
Puriner Pyridiner Bindningar
G C 3
A T 2

 

DNA- replikation

 (https://sv.wikipedia.org/wiki/Replikation)

 

 1. De två DNA-strängar som utgör förlaga vid replikationen - dubbelhelix.
 2. Replikationsgaffeln - topoisomeraserna Tvinnar upp helixen så att den går att läsa av.
 3. DNA-Primas  -  Skapar en primer, bas som sedan DNA-Polymeras kan byggas på nukleotiderna på.DNA-polymeras - Kopplar på Nukleotider på de enkla strängarna.
 4. DNA-ligas - Limmar ihop DNA fragmenten
 5. Okazakifragment - De fragment som bildas i lagging strand.
 • Den sträng som byggs i småbitar - lagging strand.
 • Den sträng som byggs i ett helt stycke - leading strand

 

Celldelning - Mitos


(https://en.wikipedia.org/wiki/Mitosis)
 
 

Celldelning - Meios


(https://en.wikipedia.org/wiki/Meiosis)

Cellcykel 


(https://en.wikipedia.org/wiki/Mitosis)

 

Länkar

http://genetics.thetech.org/how-blue-eyed-parents-can-have-brown-eyed-children

https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_color

http://genetics.thetech.org/ask-a-geneticist/origin-blue-eyes

http://genetics.thetech.org/ask/ask2

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hammartumme

https://en.wikipedia.org/wiki/Brachydactyly


Published: 2016-08-27