PBL Fall 7: ECM


Innehåll

  • Extracellulära matrix
  • Cytoskelettet och dess proteiner
  • Cellförankring, junctions etc
  • Kemotaxi
  • Granulacyter, antibiotika, gram+, gram-

 

Sammanfattning

Extracellulär matrix

Extraceullära matrix (ECM) kan delas upp i i delar, där man har delen som precis är intill epitelcellerna (Basalmembranet) och sedan resterande. Basalmenbranet är alltså en del av ECM, bar att ben består mer av kollagen IV och är där cellerna förankrar sig.

Över basalmembranet mot utsidan av kroppen (tarmvägg, mage, huden) finns epitelceller som står för skyddet. Dessa kan producera magsyra, fixa hudens skydd och ta upp näring från tarmen. Detta lager har alltså viktiga funktioner i kroppen.

Fibroblaster är en viktig cell i ECM och det är dessa som producerar större delen av dess vävnad, där bland kollagenet.

 

 
 

Cytoskelettet

Mikrofilament, minsta. Dynamisk

  • Aktin - cellförflyttning (fagocytos), grusvägar, dynamisk. Kan både blockeras, snabbas upp och förstärkas med olika enzymer. (Thymosin, Cofilin, Profilin)
  • Mysin - Drar sönder aktintråd och är väldigt aktiv när celler ska flytta sig. En effekt av snabb rörelse är att mer mysin blir aktivt.

Intermediärfillament

  • Koppla ihop celler och fästa, mer fast, mellanstor. Mer statisk

Mikrotubuli

motorväg för vesiklar och organeller, celldelning, dynamisk, största. Dynamisk. Drar isär cellen vid celldelning och binder till kromosomerna.

 
 
 

Tight Junctions

Dessa sitter i epitelceller och är runt vårt innandöme som lungor, tarmar, hud osv. Dessa ser till att inget kan passera in utan att gå via cellerna. Detta behövs för att upprätthålla gradienter av molekyler och inte tillåta det flöda tillbaka ut ur kroppen. T.ex. näringsupptag. Detta innebär att näring måste passera via cellerna i tarmen för att tas upp av kroppen.

Adherence junctions

Binder aktivfillament mellan cellerna och håller ihop cellerna, liknar desmosomer fast inte lika starkt och mer dynamiskt.

Desmosomer

Dessa kopplar ihop cellerna och ger en motståndskraft mot mekanisk våld, så som huden. Genom desmosomer går intermediära fillament som är relativt starka.

Gap Junctions

Detta är kanaler som gör att cellerna kan prata med varandra och skicka över molekyler och joner. Ett exempel är hjärtat där Ca2+ joner skickas över mellan cellerna så att det kan dra ihop sig gemensamt och pumpa vårt blod.

 

Tight Junctions

Kopplar ihop celler hårt så inget kommer mellan

Cell-Cell anchoring junctions

Adherence junctions och desmosomer. Kopplar ihop celler och håller ihop dem.

Channel-forming junction

Gap Junctions och möjliggör flytt av molekyler och joner mellan celler.

Cell-Matrix Anchoring junctions

Actin-linked Matrix junction och Hemidesmosome. Fäst, istället för mot annan cell, ner mot ECM och basal membranet.

 

 

 

 

Integriner och Selektiner

Integriner används för att fästa cell till cell eller mellan cell och ECM. Cellen måste bo i sin normala omgivning annars ska den dör. När man får cancer med metastaser så har dessa kopplat från funktionen som normalt gör att cellen går in i apoptos och kan istället bo på fel plats i kroppen. Från dessa kan Actin-trådar bildas på insidan som håller fast.

Selektiner uttryck på epitelceller när t.ex. mastceller utsöndrat histaminer. Detta behöver för att via kemotaxi fånga och locka in vita blodkroppar till vävnaden när det skett en inflammation. Tillhör CAM familjen( Cell Adhesion Molecules) 

Immunoglobiner ICAM (Interceullular cell adhesion Molecules) sitter på immunceller och är det som fäster vid integriner och dras in i vävnad vid inflammation.

 


Published: 2016-10-26