Tentamen: Sammanfattningar


Sammanfattningarna här under användes vid studier till tentamen. Alltså innehåller de lite mer punktformat och kompakt information än de under PBL-delarna. Antagligen både mer informativt (selektivt) och bättre beskrivet då det är producerat mot slutet av kursen.

 

Det finns en sammanfattning som sluter säcken och slår ihop viktiga delar från varje moment, den så kallade: Rest sammanfattning.

 

Ett stort tips är även att titta på poängfördelningen som jag fixar på den sidan: Översikt och poängfördelning.

 

Annars hittar du PBL-fall och deras sammanfattningar på grundkurs-sidan: Grundkursen.

 


Published: 2016-08-27