Matte: Kvantitativa


Böcker

Tycker man att det inte finns tillräckligt med information på Internet, så finns där böcker skrivna med sammanfattat tips. Mina videos täcker det mesta men alltid bra med flera synvinklar. Varje litet tips du kan få kan vara avgörande för 1 poäng. Alla böcker är inte bra, jag har inte läst alla, men dessa finns:

Delmoment

Den Kvantitativa delen av högskoleprovet består av 4 olika delar.

  • XYZ - Matematisk problemlösning - 12 frågor
  • KVA - Kvantitativa jämförelser - 10 frågor
  • NOG - Kvantitativa resonemang - 6 frågor
  • DTK - Diagram, Tabeller och kartor - 12 frågor

 

 

XYZ - Matematisk problemlösning

Ett exempel på en fråga nedan:

Vad är x om f(x) = g(x)?

f(x) = x2 + 2x - 5

g(x) = x2 -x + 1

 
 
 
KVA - Kvantitativa jämförelser
 
 
NOG - Kvantitativa resonemang
 
 
DTK - Diagram, Tabeller och kartor
 

Published: 2016-08-22