Smärta och smärtlindring


Spinothalamiska banan - stigande

 1. Smärta uppstår
  • Värme (> 45C)
  • Kemiskt
  • Mekaniskt (skadade celler, tryck)
 2. C-fibrer och A-delta-Fibrer leber smärtan
  • C-fibrer
   • Långsammare, ej myelinerade
   • Ger långsam molnande smärta
  • A-delta-Fibrer
   • Snabba, tjockare, myelinerade (isolerade)
   • Ger direkt skarp smärta
 3. Dorsalhornet i ryggmärgen  tar emot, korsar över (Kontralateralla sidan)
 4. Upp till Thalamus
  • Kopplingsstation för alla nervbanor.
 5. Ut till subkortikala /kortikala områden (Somatosensoriska cortex)
  • Tolkar smärtan.

 

Nedåtgående banan - hämmande

Nedåtgående, från PAG t.ex. finns inhibitorisk och hämmande nervsystem som istället dämpar signaleringen av smärta som är stigande.

Grindteorin (Gate-Control)

Eftersom flera nerver går in i dorsalroten/hornet och alla signaler tävlar mot varandra, så minskar smärta om man aktiverar känsel. Enligt ledarna:

 • A-delta-fibrer (myelinerade, smärta)
 • C-Fibrer (icke myelinerade, smärta)
 • A-beta-fibrer (känsel)
(https://en.wikipedia.org/wiki/Gate_control_theory

 

Mediatorer

 • Bradykinin
  • Ökar smärta och känslighet av nervceller.
 • Prostaglandin
  • Ökar sensitering av smärta.
 • Substans P
  • Sänder smärtsignal vidare.
  • Finns ökar hos personer med fibromylagi
 • Histamin
 • Cyklooxygenas inhibering (COX hämning av NSAID)
  • Bildar Prostaglandiner från Arkanoidsyra

 

 

Nociceptiv smärta

 • Somatisk (hud)
 • Viceral (Hjärta, tarm)
 • Vävnadsskada

 

Sensitering

 • Central sensitering
 • Wind-up fenomenet
  • Genom en upprepad lägre stimuli av smärta gör att känsligheten hos spinothalamatiska banans neuroner ökar så att stimulit upplevs som starkare och starkare.
 • Inflammation
  • Gör nervcellerna mer känsliga för stimuli då mediatorer utsöndras och smärta kan förmedlas lättare.

 


Published: 2016-08-28