KBU i Danmark


Guide för att söka KBU - klinisk basisuddannelse (Motsvarighet till AT) i danmark och hur man gör efter man fått det. Uppdaterad för 2023-2024, då mycket har ändrats från andra personers guider.

OBS! Ansökan för KBU i Slagelse inför sommar/höst 2024 pågick fram till 29 februari 2024.

Läs mer på följande länk om hur du skickar ansökan och vad du skan bifoga. Jobba som läkare i Danmark

Hur man går till väga

 

Inför starten

 

Under resans gång


Published: 2022-12-28