Termin 5


Termin 5

 

Kurslitteratur

Glöm inte att Bokus har Studentrabatt på 5% också!

 

Kliniska Färdigheter - KUM/OSCE

 

Patologi

 

Klinisk Kemi
Ganska rörig bok där de förklarar saker... "okej". Kursledningen har dock en "thing" för denna och kommer ställa specifika frågor från den och även hänvisa till den.

 

Sammanfattningar

Mycket bra sammanfattningsböcker som täcker in allt det viktiga för kursen! 

 
Video-Sammanfattningar

Mycket bra sammanfattande videos om patologi. Förklarar på mycket bra sätt.

 

Hypocampus

Skaffa konto på Hypocampus, billigt och täcker typ all fakta + övningsfrågor till varje kapitel! Denna sida är mest för kliniska terminer, men har mesta av vad man behöver nu med.

 

 

OSCE Sammanfattning

Sammanfattning Patobiologi 2


Published: 2018-02-22