Språk: Verbala


Böcker

Tycker man att det inte finns tillräckligt med information på Internet, så finns där böcker skrivna med sammanfattat tips. Mina videos täcker det mesta men alltid bra med flera synvinklar. Varje litet tips du kan få kan vara avgörande för 1 poäng. Alla böcker är inte bra, jag har inte läst alla, men dessa finns:

 

Verbala delen

Verbala delen av högskoleprovet består av 4 olika delar som då är på Svenska elle Engelska.

  • ORD - Ordförståelse
  • LÄS - Läsförståelse svenska
  • MEK - Meningsuppbyggnad
  • ELF - Engelsk läsförståelse (Tas bort snabbt från hemsidan efter provet pga upphovsrätt)

ORD - Ordförståelse

Består av ord som man ska gissa vad de betyder. Där är 5 svarsalternativ och ett exempel på en sådan fråga är:

 
LÄS - Svenska läsförståelse
 
 
MEK - Meningsuppbyggnad
 
Består av meningar som saknar vissa delar, antingen ett eller flera ord. Här ska du med hjälp av alternativen fylla i vilka ord som verkar rimliga att passa in. Exempel nedan:
 

Fyll i orden

Samtidigt som en enig kritikerkår i Danmark har hyllat dikternas konstnärliga kvalitet har det varit ____ omöjligt, såväl för den enskilda danska läsaren som för den breda danska offentligheten, att enbart förhålla sig till dikternas ____ kvalitet och ____ den smärtsamma verklighet som de skildrar.

 
ELF - Engelsk Läsförståelse
 
 
 
 

Youtube - Videogenomgång av verbala med tips

 
 

 


Published: 2016-08-22