Grundkursen


Kurslitteratur

Glöm inte att Bokus har Studentrabatt på 5% också!

Grundkursen
Marieb är den enda bok som rekommenderas starkt, används även genom T2-T3 till ytlig läsning.

Anatomi
Det är tidigt för anatomi men boken kommer användas genom hela programmet, så det går bra att köpa nu och blättra i som komplement. Här rekommenderas absolut Sobotta eftersom det är vad amanuenser använder och den är på latin. Annars är Anatomi i klartext mycket bra för att enkelt slå upp saker i, på svenska med latinska namn! Köp INTE Netters, där är engelska namn!

PBL och Tentamensinformation

Tänk på att varje PBL-fall beskriver vissa delmoment i kursen och att det under tentamen sedan finns en sammanfattning på momenten som skrev mot slutet av kursen i stället. Det som står under PBL-sidor är sådant som togs fram löpande och är mer i textformat. Läs båda delar för bättre överblick.

 

PBL-Fall och matchande sammanfattning

PBL-Fall Sammanfattning
PBL A1: Knäets anatomi Knäet och anatomi
PBL A2: Knäskador och inflammation Knäet och anatomi
PBL A3: Nervsystemet  Nervsystemet
PBL B1: DNA och Celldelning  Smärta och smärtlindring
PBL B2: Gener och ärftlighet Genetik 
PBL B3: Gentester och etik Genetik
 
 

 

 

 


Published: 2016-08-26