PBL B3: Gentester och etik


Läs mer om genetik under sammanfattning: Genetik och Etik

 

Fallbeskrivning

Gentester genomförde som gav utfall om högre risk och nu vill personen försäkra sig. Vad gäller? Vad borde man göra? Vad får försäkringsbolaget göra? 

Studiemål

 • Var skickar man
  • Skickar till företag som 23andme.com
 • Vad säger lagen
  • Man får inte kräva genetisk information av någon annan utan stöd i lag.
  • Man får inte använda genetisk information om någon annan om inte lagen stödjer det.
  • Försäkringsbolag är undantagna för riskbedömning av höga belopp.
  • Testar kan genomföras i andra länder och blir därmed komplicerade.
 • Hur tillförlitliga är testerna
  • Testarna är ganska bra, man ska dock veta begränsningarna; som att de inte läser av allt, utan de läser av olika SNP och att det är matchat mot europeisk bakgrund. Annan befolkning kan få svårare att tolka.
 • Vad är SNP
  • SNP (Single Nucleotide Polymorphism) är en förändring i en bas i en gen. SNP kan hamna både i kodande och icke kodande delar av DNA-strukturen. Det är heller ingen garanti att en ändring förändrar proteinet det kodar mot eftersom flera sekvenser kodar mot samma AA.
   SNP i icke kodande delar kan fortfarande påverkar splicing, mRNA, m.m
 • Vägledning för att utvärdera Etik - stegen
  • Vilka Handlingalternativ finns det?
  • Vem Påverkas av dessa handlingalternativ?
  • Vad har de för intressen, intressekonflikter?
  • Vem prioriteras först?

Sammanfattning

Läs under Sammanfattning istället.

Ur försäkringsbolaget och andra försäkringstagares synpunkt är det viktigt att minska bedrägerier och felaktiga utbetalning samt riskbedömningar. Stora problemet är att premien ökar för alla och där finns alltid en brytpunkt för när folk känner de har råd att försäkra sig. Ökade bedrägerier eller felkatiga försäkringa ökar premien och minskar mängden försäkrade, som då möjligen skulle behöva en försäkring. Det slår främst mot fattiga, de som inte har råd att betala vården själv om komplikationer skulle uppstå i livet.

 


Published: 2016-08-27