1:7:1 Skelettmuskel, längdsnitt


 
 

Published: 2016-11-14