Muskler


Generellt

  Skelett Hjärt Glatt
Histologiskt Många perifera kärnor 1-2 kärnor 1 central kärna
  Tvärstrimmig Tvärstrimmig  
  Långa celler Interkalarplattor
(Syncytium)
Singl -/multi enhet
Fysiologiskt Snabb kontraktion Snabb kontraktion Långsam kontraktion
  Viljestyrd Icke viljestyrd Icke viljestyrd

 

Skelettmuskel

 • Tvärstrimmiga, viljestyrda muskler
 • Har flera kärnor, till skillnad från de andra typerna.
 • Långa celler, 1 cell per fibrer
 • Man kan se Z-diskarna mellan fibrerna i längdsnitt
 • I tvärsnitt ser man fiberklumparna med cellkärna i sidorna.


1:7:1 Skelettmuskel, längdsnitt

 

 

 

Hjärtmuskel

 • Tvärstrimmig
 • En cellkärna, precis som glatta (skelett har flera)
 • 1-2 centala kärnor.
 • Korta celler som sitter ihop med interkalarplattor innehållande jonkanaler
 • Endast i hjärtat
 • Mer bindväv insprängt än skelettmuskel.
 • Purkinjefibrer leder signalerna för att ge rythmisk rörelse, gelehallon, större än hjärtceller.

 

 
1:7:4 Hjärtmuskel Azan

 


1:7:2 Skelettmuskel, längd och tvärsnitt


1:7:5 Hjärtmuskel m purkinjefibrer, bests karmin

 

Glatta muskler

 • En cellkärna, centralt (skelett har flera)
 • Kopplade med gap-junctions till varandra, bildar stora Syncytium av celler.
 • Ej ordnade i sacromerer och därför ej tvärstrimmiga.
 • Hudens Arrector Pili är av denna typ.
 • Kaos, ej polygoner och kärl runt sig.


 
1:7:8 Glatt muskel, tarm (läng/tvär)
(Runt cirklarna/kärlen)


Published: 2016-11-14