Ben


Generellt

Funktion 

 • Stadga och form
 • Skydda organ
 • Mineraldepå
 • Hävstång för skelettmuskler

 

Komponenter

 • Kollagen typ 1 (främst)
 • Grundmatrix av Hydroxylapatit

 

Celler

 • Osteoprogenitorceller - förstadieceller
 • Ostreoblaster - Bygger
 • Osteocyter - Underhåller
 • Osteoklaster - Bryter ner

 

Bentyper

 • Primärt ben (filtben)
 • Sekundärt ben (lamellärt, kan vara kompakt eller spongiöst)

Benbildningar

 • Intramembranös - Direkt benbildning
 • Endochondral - Indirekt benbildning

 

 

Kompakt ben

Typ: Ben, kompakt. Specialiserad Bindväv
Hittas: Yttre delarna av långa ben. 
Funktion: Stadga och form. Skydda viktiga organ. Mineraldepå.
Kännetecken: Cirkelformationer av Osteoner (Haverska system). Haverska kanaler i mitten (nerv/blod). Volkmann kanaler mellan osteoner.
Celler: Osteoblaster (bygger upp), Osteocyster (underhåller), Osteoclaster (bryter ner)

Kännetecken:

 • De cylinderformade strukturerna (Haverska systemen/Ostoner) - Tvärsnitt
 • De långa håligheterna som uppstår pga Centrum i Osteonen, med ådror - Längdsnitt
Längdsnitt
 
 
Tvärsnitt
 
 
 

Spongiöst 

Typ: Ben, spongiöst. Specialiserad Bindväv.
Hittas: Inre delarna av långa ben.
Funktion: Ge plats för benmärg, blod eller fett depå.
Kännetecken: Lameller oregelbundet ordnade. Hålrum med membran runt.
Celler: Osteoblaster (bygger upp), Osteocyster (underhåller), Osteoclaster (bryter ner)

Kännetecken:

 • Främst kollagen typ 1
 • Grundsubstans främst Hydroxylapatit
 • Bildar hålrum med en vägg av kompakt ben på sidorna.
 • Saknar haverska system.

Exempel

 
 
 

Direkt benbildning - Intramembranös

Typ: Ben, direkt benbildning (Intramembranös) - Azan.
Hittas: T.ex. Skallben, över och underkäksben.
Funktion: Bilda ben direkt från ett ocifkationscenter.
Celler: Osteoblaster (bygger upp), Osteocyster (underhåller), Osteoclaster (bryter ner)

Kännetecken:

 • I Azan
  • Blå balkar = oförkalkat matrix
  • Röda balkar =Förkalkat matrix
 • Osteoblaster utmed balkarnas kanter
 • Osteocyter inkorpereras i balkarna.
 • Osteoklaster är stora flerkärninga celler kan ibland ses i Howship lakuner (grunda fördjupningar)
 • Under bildningsprocessen har benet spongiöst utseende.

 

Exempel
 

 
 

 Indirekt benbildning - Endochondral

 

Typ: Ben, indirekt benbildning (Endochondral).
Hittas: I våra långa ben.
Funktion: Bilda ben från brosk, t.ex. när man växer.
Celler: Kondroblaster (bygger upp) Kondrocyter (underhåller), Osteocyster (underhåller)

Kännetecken:

 • Brosk som bildar ben, syns i hur de flyter ut.
 • Hyalint brosk -> Kalcifierat brosk -> Benvävnad
 • 5 zoner.
  • Förbening
  • Förkalkat brosk
  • Hypotrofisk (uppsvällda celler i rad)
  • Proliferation (celldelningen)
  • Vilozon (vilande normala broskceller)

 

Exempel:
 
 
 
 
 

Published: 2016-11-13