PBL Fall 4: Bålen och ryggmuskulatur


Fallbeskrivning

Personen är med och lyfter och det drar till i ländryggen. Besöker läkare och får smärtstillande. Ryggskott.

Studiemål och Innehåll

Denna vecka är mycket speciell! Här är väldigt mycket anatomi och ganska leta genrerellt kunskap. Lära sig alla anatomiska termer och musklernas fäste är att rekommendera. Dermatomer kommer senare också, även om vi gick igenom det här.

 • Bålen
  • Muskler
  • Skelett
  • Nerver
  • Ligament
  • Muskler
  • Hud
  • Anatomi
  • Funktioner
  • Innervation
 • Vad är kramp?
 • Hur fungerar ryggradssegmenten
  • Sensoriskt bortfall
  • Hur nerverna trär ut
 • Ryggskott
  • Behandling
  • Återhämtning
 • Vad händer när man har sittande livsstil?
 • Diskbelastning i olika ställningar

 

Kursguiden

 • Du skall kunna förklara hur bålen och kroppshåligheterna är uppbyggda, hur man kan böja och vrida bålen, ryggen och nacken, hur man kan stå och gå upprätt samt springa

Mycket anatomi denna vecka.

 

Tentafrågor

 • En och annan har säkert dragit upp axlar och skulderblad lite extra inför tentamen. Vilka muskler behöver främst slappnas av lite grann för att återgå till normalläge? Nämn de två viktigaste.
 • När det gäller stabilisering av ryggen har den innersta bukmuskeln en viktig funktion.
  • Vad heter denna?
  • Ange den anatomiska förklaringen till varför det är så?
 • Foramen vertebrale avgränsas dorsalt av ett ligament.
  • Vad heter det?
  • Förklara vad som är så speciellt med detta ligament.
 • M multifidi och m rotatores är två muskler som ingår i de riktigt djupa ryggmusklerna, vad kallas denna grupp med ett samlingsnamn?
 • Vilken nerv innerverar vår viktigaste inandningsmuskel, m Diafragma?
 • Vilken nerv innerverar Mm diafragma pelvis?
 • Ange minst fem orsaker till varför thoracalcolumna är den del av ryggen med minst rörlighet totalt sett.
 • Vad heter det hålrum på lateralsidan, bilateralt om columna där respektive spinalnerv kommer ut? 

Sammanfattning

 Mycket anatomi, läs och öva det här:

 

Anatomi

Quiz med alla: Anatomi T2: Bålen och Rygg
 

Published: 2016-09-22