Perifera Nervsystemet


Generellt

 • Består av buntar (Fasciklar) av nervfiber (axon)
 • Nerver kan vara både sensoriska och motoriska.
 • Schwannska celler hjälper nervceller, myelinerar dem.
 • Ranvierska noder: omyelinerade utrymmen i axon.

  

Perifer nerv

 • Omgiven av tjockt yttre av bindväv (både lucker och tät) - Epineurium 
 • Buntar av nervfibrer omgivna av Perineurium
 • Nervfiber och Schwannska cellerna omges av Endoneurium (Fibroblaster & Retikulära fibrer)

 

 
 
1:6:5 Perifer nerv, läng & tvärsnitt
 

 

 

Ganglion

Är en samling av nercellskroppar utanför CNS. Det finns två typer

 • Spinalt Ganglion (sensoriskt, dorsalrots)
 • Sympatiskt ganglion (Autonoma)
 • Nerv blir inte lika vågig som en sena blir när den drar ihop sig
 • Oftast Sfärisk och ovanlgit stor kärna med framträdande Nukleol
 • Saatellitceller runt.

 

Spinalt Ganglion

 • Rik vaskulariserad bindvävskapsel runt
 • Nevcellskroppar tätt packade klumpar i kapseln (jämnt utspritt i sympatiskt)
 • Satelitceller som omger nervcellskroppen
 • Psudounipolära nerver

 

 

 

 

Sympatiskt Ganglion

 • Omges också av bindväv, EJ rikligt vaskulerad!
 • Nervcellskroppar jämnt fördelade i gangliet (klumpar spinalt)
 • Satelitceller många och utspridda (även fibroblaster, endotel, Schwannska)

 

1:6:4 Sympatiskt Ganglion
 
 

Published: 2016-11-14