Huden


Följande delar ingår under huden

 • Tunn hud
 • Tjock hud
 • Strukturer 
  • Dermis
  • Epidermis
  • Hypodermis
  • Känselkroppar
  • Hår
  • Talgkörtel
  • Svettkörtel
  • Nagel

 

Generellt

Funktioner

 • Skydd och kontaktyta mot världen
 • Temperaturreglering
 • Vattenbalans 

Komponenter

 • Epidermis (överhuden)
 • Dermis (läderhuden)
 • Hypodermis (Underhuden)

 

Celler

 • Keratinocyter: Skapar skyddande barrieren ytterst, keratin. 
 • Melanocyter: Bildar pigmenten
 • Fibroblaster: ECM
 • Känselkroppar (t.ex.Pacinis)

 

Körtlar

    Svettkörtlar
  Talgkörtlar Apokrina Merokrina
Fördelning Alla hår Armhål, genitalt osv. Hela hudytan
Ligger i Basalt i dermis Djupa dermis & hypodermis Dermis & Hypodermis
Utseende Basalt epitel Enradig epitel två(mer) radigt epitel
Lumen Ingen synlig Stor och tydlig Liten eller frånvarande
Mynnara Hårfolikel Hårfolikell Hudytan

 

Hudlager

 • Epidermis
  • Främst Keritonocyter
  • Vilar på Basalmembran
  • Flera lager (Straum: Basale, Spinosum, Granolosum, (Lucidum, tjock hud), Corneum)
  • Cellerna sväller och kopplar sig samman ju längre upp de vandrar. Dör av.
 • Demis
  • Melanocyter ligger i övergången, ger pigment
  • Större än Epidermis
  • Innehåller bindväv, svettkörtlar blodkärl.
  • Hårfolliklar, Talgkörtlar och Glatta muskler kan förekomma.
  • 2 Lager
   • Stratum Papillare: Lucker bindväv (vågorna)
   • Startus Retikulare: Tät oorganiserad bindväv
 • Hypodermis
  • Fästa huden vid ben och muskler 
  • Fettceller
  • Blodkärl
  • Nerver
  • Hör egentligen inte till huden.

 

Exempel


1:5:1 Hud pigmenterad

 


1:5:1 Hud pigmenterad

 

Icke pgimenterad hud

 • Främst kännetecken genom att de saknar de bruna fläckarna som finns vid melanocyter och övergång till epidermis.

 
1:5:9 Hud Pigmenterad och inte

Tjock hud

 • Saknar hår
 • Kan ha ett vitt lager i Epidermis (Stratus Lucidum)
 • Finns vid fotsula och handflator t.ex. (ryggen är "tunn hud" per definition
   


1:5:7 Tjock Hud fotsula

 

 

Känselkroppar 

Man kan se Vater Pacinis nere mellan Dermis till Epidermis och dessa syns som stora runda lökar. Väldigt tydliga. Hårfolliken har antingen hål (pga förlorad hår) eller brunt färgat melanin (se nästa rubrik)

Meissners syns med otydligt som vita ovala delar under epidermis (ingen bild nu)

1:5:2 Hud med Vater Paccinis
 

 

 Hårfollikel - Hårsäck

 • Hårfollikel har hår (brun melanin) eller hålrum (hår fallit bort)
 • Smal tub av epidermiceller
 • Håret består av döda keratinocyter (precis som Epidermis yttre lager)
 • Papill som innehåll blodkärl.
 • Arrector pili-muskel kopplad mellan hårfollikel och Epidermis (drar i håret, gåshud)
 • Till hårsäckar kan det finns talgkörtel
   
1:5:3 Hud Fettväv talg
 

 

Talgkörtel

 • Ligger i anslutning till hårfollikel
 • Smörjer och skyddar huden
 • En körtel till varje hårfollikel
 • Syns som klump av celler nära hål (hårfollikel)

 

 

1:5:3 Hud Fettväv talg
 
 

 

 

Svettkörtel

 • Två typer
  • Meokrina: Mynnar i huden och vanligast
  • Apokrina: Mynnar i hårfollikel, större.
 • Syns som hålrum (rören) med epitel-lager runt.
 • Enradigt epitel oftast
 
Merokrina
 
 
Apokrina
(Till vänster bredvid hårfollikel)

 

  

Nagel 

 • Består av keratiniserade celler
 • Bilads i nagelmatrix (månformade Lunula är en del av detta)

 

 

 

 

 

 


Published: 2016-11-14