Sammanställning Gamla Tentor


Här samlas en sammanställning av alla extentor och deras faktiska frågeomgång och frekvens per delmomen. För att ge en snabb överblick över nyckelbegrepp, deras viktining och om man missat något.

 

Beskrivning

Vissa områden får mer än 1 "förekomst" på en tenta om där är flera tentafrågor som involverar det momentet eller om frågan ger väldigt mycket poäng i förhållande till andra. Om t.ex. 3 av 5 poäng på Huden är om känselkroppar, på en tenta, så får den mer än "1" som förekomst.

Sammanställning med information om detta hamnar på annan sida.

 

Områden

 1. Neuroanatomi
 2. Utvecklingsembryologi
 3. Aktionspotential
 4. Synapsen
 5. Skallens anatomi
 6. Bålens anatomi
 7. Likvor och Meninger
 8. Hud
 9. Ben och brosk
 10. Muskler
 11. Somatosensorik
 12. Övre extremitet
 13. Motorik
 14. Nedre extremitet
 15. Basala Ganglierna
 16. Cerebellum
 17. Balans
 18. Hörsel
 19. Lukt och Smak
 20. Syn
 21. Kranialnerver
 22. Minne och Inlärning
 23. Språk
 24. Sömn
 25. Emotioner
 26. Högre funktioner

 

Neuroanatomi

Del

Förekomst

De anatomiska riktningar

Ansikte/huvud

4

 

Utvecklingsbiologi

Del

Förekomst

Celltyper/ursprung

Urinblåsa, gliaceller, PNS, Ganglier, hud
Röda blodceller, tarmepitel, muskler

11

Groddbladen

Mesoderm, Ectoderm, Endoderm, process

9

Cellager och ursprung, funktion

Hypoblast, Syncytiotropoblaster

7

Neurulation

6

Hjärnblåsorna

Namnen, rita

5

Struktur vid stadie

5

Somit, Amnion, Blastula, Primitivstrima

Neural crest

4

Blåsursprung

Substantia Nigra, Broca

2

Spina Bifida

2

Prechondralplatta

1

Radiala Gliaceller

1

Faser

Gastrulation

1

 

Aktionspotentialen

Del

Förekomst

Axonegensakper

Ledning, isolering, capacitans

10

Aktionspotenital steg

mV, händelser

10

Joner/Jonbalanser

9

Refraktärsperioder

Absolut, Relativ, Orsak

6

Vilopotential

Joners påverkan

5

Permabilitet

4

Ranviersk nod, Tröskelvärde

3

Konformationstillstånd

3

Gradienter

Elektrisk, Kemisk

2

Graded/Aktion

1

 

Synapsen

Del

Förekomst

Neurotrasmittorer

Exitatoriskt/Inhibatoriskt

Vanligast och Återupptag

Hur Ca2+ till presynaps

9

Synapstyper

Elektrisk/Kemisk

5

Jonotrop/Metabotrop

4

Saxitoxin

3

Terminering

2

EPSP och IPSP

2

Short-term potentiation/facilation

2

Effekter var

Soma, Dendrit,shaft/spines

2

Receptorer

Mg2+ blockerad

1

Connexon

1

Vesikelmedierad

1

Passivt aktivt jontransport

1

Från signal till utsöndring

1

 

Skallens Anatomi

Del

Förekomst

Käkleden

Muskler, Luxation, luxation, ligament

13

Kranialnerver
Tunga, Tuggmuskler, Dragning

4

Huvudets rörelser

Leder, ligament, muskler, facettleder

4

Benen runt områden

Foramen Magnum, Sella Turcica

2

Frakturer i ben symptomen

Os Ethmoidale, Pars Petrosa

2

 

Bålens Anatomi

Del

Förekomst

Kotor

Skillnad på typer/nivåer/rörelse/Prominens

9

Diafragma, mm. Diafragma pelvis

Nerver till, hjälpmuskler andning

4

Nacken

Muskler, rosetten

4

Ligament

Nacke, Alaria, kotor

4

Bukmuskler

Nivåer, funktion

3

Atlas Axis

Skillnad mot andra kotor

Rörelse av ligamenten, Leder

3

Discus Intervertebralis

Funktion, avsaknad

3

Ryggmuskulatur

Nivåer, Innerveras av Rami, riktigt djupa

3

Nerver till muskler

Scapula, Ryggmuskler (Rami innerverade)

2

Leder

Scapula, Nacke

1

Typer av leder

Zygapophysiales

1

Vingskapula

1

 

 

Likvor och Meningier

Del

Förekomst

Likvor kretslopp

Bildande, mängd, återupptag, flödet

Mellan vilka hinnor, funktion

10

Blodflödet

Mängd, reglering, metabola faktorer

Circulus Willisi, Bryggvener

Fraktur tinningsbenet

8

Blod-hjärn-barriären

Uppgyggnad och funktion

4

Hjärnhinnorna

Avgränsar, vad är mellan,

3

Skillnad Likvor/Blod

1

 

Hud

Del

Förekomst

Lager

Dermisar och Strata, kännetecken

14

Celltyper

Funktioner, var

9

Vad hittar man var

Körlar, hår, fett, känsel

8

Känselreceptorer

Vilka, var

7

Hurdfärg, solbränna, brännskador

Process, Konsekvens, Celler

7

Hudens funktioner

Temperatur, vattentät, fett

4

Körtlar

1

 

Ben och brosk

Del

Förekomst

Ben
Egenskaper, strukturer, Finns

7

Brosk
Egenskaper, Strukturer, Finns

6

Benbildning,

Typer, Var

6

Celltyper Ben/Brosk

Funktion, näring,

Hematopoetiska stamceller

6

Kalciumomsättning
Parathyroidhormon (PTH)

5

Primär och Sekundärt ben

2

Skillnad ben/fibröst brosk

2

Frakturer, benläkning

1

 

Muskler

Del

Förekomst

Muskeldelar/Hinnor

SR, T-Tubuli, Sacrolemma,

Summation, Tetanus

10

Ca2+, Acetylkolin
Var och hur, Receptor, nedbrytning

8

Muskelfilamenten

Aktin, Myosin, Tropomyosin, Troponin

5

Muskelfibrer

Typer, kännetecken, Styrka

4

Muskelkontraktion, kraft

Isoton kontraktion

Twitch

Ej kan urskiljas längre, kallas

3

Funktion, ATP

Rigor Mortis

3

Sarcomere

Vad, Band, zoner

2

Skillnader Glatt och Skelett

Protein, Kontraktion

2

Tvärbryggcykeln

2

Synkronisering hjärta

1

Syncytium

1

Muskeltonus

Syfte, Upprätthållande

1

 

Somatosensorik

Del

Förekomst

Banor

Överkorsning, dorsalhorn, kärnor
Spinocerebellära, Dorsalkolumn, Lateral kortikospinal
Lateral Vestibulospinal, Anterora/spinothalamiska

13

Olika receptorer
Braille, frekvens, känslighet, adaption

Rygg/hand - skillnad

11

Taktil information

Forledning, kopplingar, Thalamus

6

Laminae ryggmärg
Nociceptiva, Taktil, Temperatur osv

6

Smärtfibrer

Ledningsförmåga, hastighet

4

Homunculus, Brodman areor, nivåer

3

Lateral Inhibition

2

Columna Clarkii

1

Refererad smärta

1

Proprioception

Receptorer, function

1

Tvåpunktsdiskrimination

1

Viceral och Kutan smärta

1

Peptider för smärtlinding

1

 

Övre extremiteten

Del

Förekomst

Nervers innervering

Tumme, fingrar, arm, muskel,

Pronation, Supination, Handen

10

Musklers innervering

Axel, Skuldra, Humerus epikondyl, flexion

Tummens ytterled, Cubiti

9

Nervers gång

Kotsegment

6

Armens rörelser

Muskler inblandade (abduceras, supination)

3

Rotatorcuffen

Muskler iblandade, funktion

3

Reflxer armen

Musklers senor, testar

2

Artärers försörjning och gång

Arcus Palmaris Sup/Pro, sulcus radialis

2

Kapraltunnel

Vad passerar

2

Strecksenfack

1

Musklers förmåga till rörlighet

Deltoideus (rotation ut och in)

Vrida bålen (bukmuskler)

1

 

Motorik

Del

Förekomst

Bansystem

Funktion, Lokalisering, Latin, skillnader

Pyramidbanorna, Retikulära formationen

12

Reflexsystem

Flexor, sträck,  bortdragning

Synapser, Inhibitatoriska, Excitatoriska

10

Proproception

Muskelspole, Senorgan

Gamma/Alpha-neuron

6

Central Pattern Generator (CPG)

2

Motorenhet, Motor neuron pool,

2

Skillnad Öm/Nm skada

1

Överkorsning, var

1

Sensomotorisk integration i CNS

1

Motoriska areor i CNS

Vilka, funktion

1

 

 

Nedre extremiteten

Del

Förekomst

Musklers funktion
Bäcken, Knäled, Ut/In-rotation

Gluteus Maximus, Fotleden,

Quadriceps, korsband, soleus, popliteus

Flexorer/extensorer…

15

Artärer

YA, Muskler intill

7

Nerver

Innervation och gång, förgreningar, plexus

N. ichiadicus

6

Dermatomer

4

Höftleden

 ligament, stabilisering, muskler, graders rörlighet

4

Venerna

YA

2

Gångfunktion

Muskler

1

Fotleder

ligament, stabilisering, muskler, graders rörlighet

1

 

Basala ganglier

Del

Förekomst

Flöde/Transmittorsubstans

Inom och Ut/Till,

Dopamin: Produceras, till

Serotonin

19

Kärnor/Strukturer

7

Påverkan på Thalamus

Till vilken del

5

Parkinsons, Huntingtons

5

Funktion

2

L-dopa

2

Cellerna

2

Deep Brain stimulation
Var, vad

2

 

Cerebellum

Del

Förekomst

Afferenta systemen (2 st)

Tonen, Puffen, integreras

11

Celltyper

Grunula, Pukinje, Inhibatoriska

Klättertrådar, parlellfibrer

9

Betigning

Förklaring, System för inläring

Celler

8

Ursprung bansystem

7

Spridning från system

2

VOR reflex

2

Centrala kärnor

Singnalsubstanser

2

Signalsystem

Vermis, Floccolus, Nodolus

1

 

Balans

Del

Förekomst

Vad delarna gör
Rotation, Linjär Accelration, Celltyper

10

Koppling till kärna, nerv

Transmittorsubstanser

7

VOR

Banor, aktivering,muskler

5

Nystagmus

Riktning, fas

5

Kinocilie, Sterocilierna

Polarisation/Depolarisation

Joner/signalsubstans

4

Macula

4

Otolitorganens

Uppbyggnad och funktion

3

Båggångarna

Uppbyggnad och funktion

3

Vätskorna

4

Inflöden till Vestibularsystemet

För att hålla balansen (4st)
Syn, Båggångar, Känsel, Proprioception

3

Anatomin

1

 

Hörsel

Del

Förekomst

Anatomiska strukturer

Benen, ytteröra, inneröra, mellanöra

Helicotrema, membran, Cortis Organ.

10

Vätskorna

Endolymfa och Perilymfa, joner

8

Basilarmembran

Frekvenser, var, hur?

7

Sinnescellerna

Polarisering, placering, apikala och basala del

Transmittorsubstanser

6

Hörselcotex i hjärnan

4

Hörselbanorna

Var blir det bilateralt,

Mediala Sup Oliven,

4

Avgöra ljudets riktning

Kärnor

3

Skydda  mot högt ljud

M.  Tensor Tympani m.Stapedius

3

Frekvens för hörsel

20-20000Hz

2

Skadors konsekvens och undersökning

1

Test av hörsel

Barn, självvibrationer

1

 

Lukt och Smak

Del

Förekomst

Grundsmakerna

Signaler, Receptorer: salt t.ex.

Plats på tungan, Papilltyper

12

Signalsubstanser

Smak till nerv

10

Kärnor i hjärnan

Väg, områden i cortex, bearbetning

7

Cellerna

Nybildning, olfaktoriska nerven

Tractus olfactorius

6

Kranialnerver

Tunga (fram/bak), Lukt

5

Bansystemet

4

Hur många fler doft/smak

Varför så många dofter

2

Sjukdomar namn

Anosmi, Dysfagi

1

 

Syn

Del

Förekomst

Stavar och tappar (fotoreceptorceller)

Var, koncentration, funktion, hur färg

9

Signalvägar, Polarisering, Transmittorsubstans

Syn, reflex, överkorsning, axon som blir synnerven,

Mono till biokulär

8

Kranialnerver

Ögonriktningar, Muskler

5

Celltyper
On/Off-celler, Bipolära celler, Ganglion, Fotoreceptor

Funktion, namn

5

Gula fläcken

3

Primära syncortex

Lokalisation, okulär dominans, topologisk

3

Skador gör att man tittar åt olika håll

Blinkreflex

3

Blinda fläcken

2

Fotopigment

Typer, uppbyggnad

2

Saccad

1

Colliculus Superior

1

Retinala Pigmentepitel

2

VOR-rörelser

1

Linsens

Egenskaper, Muskel

1

Från ljus till hyperpolarisation

1

 

Kranialnerver

Del

Förekomst

Vilka gör vad

Motorik, Sensorik, Parasympatiskt, Muskler

funktion

20

Vilka löper genom vilket hål

Även vilka sinus som är i närheten

8

Pares/Skada: central/perifer

8

Delar av hjärnan

Diencephalon. Pons, osv

2

Celltyper som myelinerar

1

Vilka kärnor

Vilka saknar kärnor

1

 

Minne och inlärning

Del

Förekomst

Kategorier av minne, trädet

Långtids, Betingar, deklarativt (2),

Fobier, skriva, betydelse, stavning,

Exempel på minne det täcker
Fakta lagras, tänka tillbaka…

16

Typer av minne kräver delar av hjärna

Lagring, Tegmentum,

9

LTP/LTD

Joner, Enzymer, receptorer

Pre/Post -synaps förutsättningar

6

NMDA/AMPA receptorer

Styrning, Permeabilitet, skillnad

4

Habituering, Sensitisering, förklaring

2

Koppling till sensorisk och emotioner

1

  

Språk

Del

Förekomst

Afasier/Skador

Broca, Wernices, Fasiculus Arcuatus,

Konduktionsafasi, Uppfattar ,

Impressiv afasim, frontalkortex

19

Lokalisering i hjärna

9

Skillnad hjärnhalvor

8

Övriga delar för tal

Cortex, motorik

1

 

Sömn

Del

Förekomst

Sömnstadier

Frevkenser, kännetecken, spolar, dröm, skillnad ålder

9

Cirkadiska rytmen, melatonin, SCN

Funktioner synkroniserade

8

Signalsubstanser sömn hjärnstammen

Noradrenalin, Serotonin, Acetylkolin

7

REM

Ökad/Minskad aktivitet av delar av hjärnan vid

REM-ON, REM-OFF celler/signalsubstans

5

Melanopsin och ganglierna

3

Monoaminer

Dopamin, Noradrenalin, Serotonin

3

Narkolepsi, Sömngående

Amfetamin

3

EEG, EOG, EMG

Vad är de, vad skiljer, vad ser man

2

Retikulära formationen

1

 

Emotion

Del

Förekomst

SSRI

Förkortning, Verkning, Integration, Behandling

5

Depression: Strutkurer för olika beteenden
Hunger, Ångest, Kognitiva, minne

2

Monoaminer inblandade

Strukturer för ursprung

1

Sjukdomar

Aprosodia

1

Lära att bli rädd för ton

Områden i hjärnan involverade

1

 

Högre funktioner

Del

Förekomst

Associationsareorna

Framtid, Ansikten, Emotioner, Namn, funktion

Koppling till andra areor (in/ut)

Definitioner: Funktionell

15

Skadors symptomen och namn

Koppling till minne (frontal), Ändra strategi

Ansiktsigenkänning,

11

Neglect

Hemisfär till synfält, komplett, dominanta

4

Split brain, Corpus Callosum

Förbindelse, Symptomen

3

Bansystem mellan hjärnareorna

Parietalkortex till och från

3

Neocortex lager

Vilka till subcorticala strukturer

1

Kognitiva förmågor (många)

Minne…

1


Published: 2016-10-08