Histologi


Här finner du bilder från mikroskop med deras förstoring, märkning, namn och förklaring.

 

Böcker

Histologi
Till kursen ska vi känna igen saker utifrån bilder, en Atlas är bra men annars fungerar youtube med (Shotgun):

 

Quiz

 

Kursinnehåll

  • Azan
  • Hematoxylin (Htx)-Eosin
 • Bindväv
  • Egentlig Bindväv (ospecialiserad)
   • Lucker (lös)
   • Tät oorganiserad
   • Tät organiserad
   • (Fettväv)
  • Specialiserad
    • Hyalint
    • Elastiskt
    • Fibröst
    • Kompakt ben
    • Spingiöst ben 
    • Indirekt benbildning (Endochondral)
    • Direkt benbildning (Intramembranös)
  • Tunn hud
  • Tjock hud
  • Strukturer 
   • Dermis
   • Epidermis
   • Hypodermis
   • Känselkroppar
   • Hår
   • Talgkörtel
   • Svettkörtel
    • Apokrina
    • Merokrina
   • Nagel
  • Perifer Nerv
  • Ganglion
   • Spinalt
   • Sympatiskt
  • Glatta
  • Skelett
  • Hjärta
  • Cerebrum
  • Cerebellum
  • Ryggmärgen

 

Alla preparat från häftet

Preparat Namn
1:2:1
1:2:3 1:2:3 Sena längdsnitt svans
1:2:4 1:2:4 Sena tvärsnitt svans
1:2:6
1:2:7
1:3:1
1:3:2
1:3:3
1:3:4
1:3:5
1:3:6  1:3:6 Brosk elastiskt och hyalint
1:4:1
1:4:2
1:4:3  1:4:3 Direkt benbildning azan
1:4:4  1:4:4 Direkt benbildning Htx
1:4:5
1:5:1  1:5:1 Hud pigmenterad
1:5:2  1:5:2 Hud med Vater Paccinis
1:5:3  1:5:3 Hud Fettväv talg
1:5:4  1:5:4 Hud hårfollik
1:5:6 1:5:6 Nagel
1:5:7 1:5:7 Tjock Hud fotsula
1:5:8 1:5:8 Svettkortlar axil
1:5:9 1:5:9 Hud Pigmenterad och inte
1:6:1
1:6:2
1:6:3
1:6:4
1:6:5
1:6:6
1:7:1
1:7:2
1:7:4
1:7:5
1:7:6
1:7:8 1:7:8 Glatt muskel, tarm (läng/tvär)
1:7:10
1:8:1
1:8:2
1:8:3
1:8:4
1:8:5
1:8:6
1:8:8  1:8:8 Cerebrum astroglia Cajals Guldsublimat
1:8:9
   

 

Frågor

Eftersom jag inte vill avslöja vävnadstyp blir namnen lite... intensägande tyvärr.

 

 

 


Published: 2016-09-05