Diagram


För att lättare få en förståelse över vilka nerver och ådror som faktiskt ingår och var på bena de löper kan en graf vara enklare än än anatomisk modell.

 

Nerver

Ben framsida

 

Ben Baksida

 
 

Artärer

 

Ben framsida

 

 

Ben Baksida

 
 

Published: 2016-11-11