Bindväv


I denna kategori med Ospecificerad egentlig bindväv finns följande kategorier

 • Lucker bindväv (lös)
 • Tät oorganiserad bindväv
 • Tät organiserad bindväv
 • (Fett) - (Har fått egen sida)

 

Det finns även specialiserad (ligger under egna sidor).

 • Ben
 • Brosk 

 

Generellt

Funktioner

 • Stadga och form
 • Binda ihop celler och vävnader
 • Fysisk barriär/försvar mot intrång
 • Plats kärl och utbyte av moekyler mellan celler

 

Komponenter

 • Grundsubstans (Afibrillärt grundmatrix)
  • Proteiner, Glykoproteiner, Protoglykaner, fria glykoaminoglykaner (främst Hyaluronan)
 • Fibrer
  • Kollagen (Kollagen typ 1 består av Kollagen typ 1, 3, 5 kollagenmolekyler)
  • Elastiska fibrer (Elastin Mikrofibriller)
  • Retikulära fibrer (Kollagen 3 och osynliga med Htx&E, syns med silver)

 

Celler

 • Fibroblaster (fiberbildande) - Avlånga
 • Adiopocyter (fettceller)
 • Mastceller (immunförsvar)
 • Makrofager (immunfrösvar)
 • Transienta celler (ombildas snabbt) t.ex.
  • Plasmaceller
  • Lymfocyter
  • Neutrofiler
  • Monocyter

 

Färgning

 • Rött: Cytosol (muskler mer)
 • Röt-Orange: Bindväv (fibrer)

 

Lucker bindväv

Typ: Lucker bindväv, Ospecificerad, egentlig bindväv
Hittas: Övre lagret i Dermis, runt organ och blodkärl. Epitel i luft/mat-vägar.
Funktion: Utfyllnad runt organ, kärl, förvarings och utbytesplats för celler.
Kännetecken: Mycket grundmatrix, celler och kärl i preparat, löst packat.
Celler: Fibroblaster, Immunceller, Fettceller

Kännetecken:

 • Mycket grundmatrix
 • Luckert (löst) packat
 • Få elastiska eller retikulära fibrer
 • Ofta kärlrikt
 • Något fler celler än andra bindvävstyper

 

Exempel: 

 
 

 
 

 

Tät Oorganiserad bindväv

Typ: Tät Oorganiserad bindväv, Ospecifik egentlig bindväv
Hittas: T.ex. Större delen av Dermis. Runt muskler och organ.
Funktion: Ger stadga och mekaniskt hållbart skydd.
Kännetecken: Slumpmässig riktning av fibrer. Lite grundmatrix och celler.
Celler: Fibroblaster

Kännetecken:

 • Bildar kapslar runt organ, nerver, muskler (fascia)
 • Största lagret i Dermis
 • Slumpvis arrangerade fibrer (åt alla håll)
 • Sparsamt med Grundmatrix och celler (pga packningen)
 • Vid ärrvävnad får man fibrer i samma riktning och minskar mekaniska tåligheten.

Exempel: 

 
 
 
 

 

Tät Organiserad bindväv 

Typ: Tät Organiserad bindväv, Ospecifik egentlig bindväv
Hittas: Senor, ligament, aponeuroser.
Funktion: Ger stadga och mekanisk sträcktålighet
Kännetecken: Fiskbensmönster, fibroblaster i fibrernas riktning, kollagenbunter.
Celler: Fibroblaster

Kännetecken:

 • När provet tas drar det ihop sig till fiskbensmönster då senor ofta är sträckta. 
  • För stora vågor kan vara preparatsartefakter!
 • Grundmatrix och Celler i liten mängd.
 • Fibroblaster med kärnor i fibrernas riktning (avlånga)
 • I tvärsnitt ser fibroblater punktformiga eller flerkantiga ut.

Exempel: 

(Delen i mitten)
 
 
 
 

 


Published: 2016-11-14