Övre extremiteten


Här samlas alla delar som finns med under modelldemonstration 5: Övre extremitet

 

Quiz!

Prov med alla frågor

 

 

Ingående delar (modeller)

 

Bonus

 

Komma ihåg musklerna?

Jag fick tillslut göra några enklar "konstanteranden" för att minnas lättare. Ju fler muskler man lär sig, ju lättare är det att utesluta. Det sätter sig efter ett tag.

  • Finns det en Brevis/Breve finns det en Longus (fingrarna har korta, underarmen långa)
  • Är det Palmares är det Digitales, det rimmar. "Digitales Palmares ..."
  • Carpi och Radialis/Ulnaris går alltid ihop. De är aldrig ensamma i namn.
  • Baksidan är som regel Extensorer, framsidan är Flexorer.

 


Published: 2016-10-30