Blod och luftvägar


 Sammanfattning

 

Blod 2:4:1

 • Plasma: Det runt omkring cellerna
 • Leukocyter: Vita blodceller
  • Granulocyter (prickar i, ser ut som flerkärniga)
   • Neutrofiler (B) (60-70%): Ljusa cellkroppar Syns normalt medan de andra är svårare att hitta.
   • Eosinofiler (2-4%): Delad kärna och röd granula
   • Basofiler  (0.1%): Blå, svår att hitta.
  • Agranulocyter, också en kärna men ser ut att vara det med
   • Lymfocyter (C) (20-40%) T och B celler (syns ingen skillnad)
   • Monocyter (D) (4-7%): Kärna ofta njurformad (Mon, Månformad kärna)
 • Erytrocyter (A): Röda blodceller

 

 

 

Benmärg 2:4:2

Här bildas celler och finns därför i flera olika stadier, till skillnad från blodet där det är färdiga celler främst. 

 • Granulopoes : Förstadie till alla tre typer galnulocyter, stora celler med rund kärna och utan granula.
 • Proerytroblast (A):  Blå större celler, minskar med utveckling.
  • Erytocyt (D): Röd, Röda och saknar cellkärna.
  • Reticulocyt (C): Blå, förstadie till Erytrocyt, sfäriska celler som är något större än erytrocyter. Saknar cellkärna.
 • Monocyt: Stora celler med njurformad kärna, ljusblå cytoplasma
 • Megakarytocyt (B): Större än alla andra celler, flerkärnig
  • Trombocyt: De små blobbar som åker av från megakarytocyter
 • Adiopocyt (E): Stora vita ringar
 • Bentrabekler: Kan synas.

 

 

 

Epiglottis 2:4:3

Elastiskt brosk finns i "snabel", ej markerat.

 • Anteriort: Icke-keritiniserat flerskicktat plattepitel (D)
 • Posteriort: Respiratoriskt epitel (E): Psedostratifierat Cilierat Cylinderepitel
 • Hyalint brosk (A)
 • Elastiskt Brosk (F)
 • Seromukösa körtlar (B)
 • Fett (C)

 

 

 

Trachea 2:4:4

 • Mukosa (A+B): Respiratoriskt epitel och lamina propria (elastiska fibrer)
  • Respiratoriskt Epitel (A):  
   • Ciliförsedda Cylinderceller (F): 
   • Bägarceller (G)
 • Submukosa (B): Bindväv med mukösa och seromukösa körtlar. Blod- och lymfkärl
  • Seromukösa körtlar (E)
 • m. Trachealis (H): Glatt muskulatur
 • Hyalint Brosk (C):
 • Adventitia (D): Fibrös bindväv

 

 

Lunga 2:4:5

 • Bronk (B): Har brosk runt sig.
  • Brosk (A)
 • Bronkiol (C): Har ingen brosk runt sig.
 • Alveolgång (D): Större yta med tomrum.
  • Alveol (E): Litet segment med tomrum omslutet av tunt lager.
 • Artär (F): 
 • Ven (G): 
 • Kapillär: 
 

 

Videos

 

 

Blod och benmärg

Är utstryk snarare än snitt, man har tagit en droppe och dragit ut.
Preparaten är inte så tydliga så vi ska inte kunna alla differentieringar.

Blodet har mogna celler medan benmärgen har alla utvecklingsstadier av celler och mogna celler.
Benmärgen har då flera förstadier och en del är bra att känna till.

 • Plasma
 • Leukocyter
  • Neutrofiler (60-70%)
   • Syns normalt medan de andra är svårare att hitta.
  • Eosinofiler (2-4%)
  • Basofiler (0.1%)
  • Lymfocyter (20-40%)
  • Monocyter (4-7%)
  • Granulocyter (prickar i, ser ut som flerkärniga)
  • Agranulocyter, också en kärna men ser ut att vara det med
 • Euytrocyter
  • Röd blodkropp Saknar kärnan vilket gör att den saknar sin blåa kärna. Lite blek mitten
  • Retrioculocyte är som Röda blodcellen men lite blåare.

Jämför med Eutrocyter, i storleksordning.
Granulocyter är större än Agranulocyter. 

Basofilter är betydande större än Lymfycyter

Lymfocyter täcker nästan hela cellen, ingen granula och det finns väldigt få Basofiler

Monocyt är en fagocyt som kan sträcka ut sig för att sluka omgivning, saknar granula.

Trombocyter är små prickarsom är mindre än Eutrocyterna 

Megakaryocyt tillverkar trombocyter och är mycket större än andra celler i benmärgen, stor kärna, stor cell och blobbar av trombocyter. Flera trombocyter från samma Megakaryocyt.

 

Luftvägar

Mun och näshåla ner till epiglottis har man flerskicktat

Efter epiglottis har man respiratoriskt epitel som är specifikt för det.
Pseduostratifierat cilierat cylinderepitel, alltså alla celler har kontakt med basalmembranet
Cilier hjälper med slemtransporten upp från luftrören. 

Vid cylinderepitel är ofta kärnorna nertryckta mot basalmembranet.

Gobletceller (mucos/slembildande)

Epiglottis

Anteriora + övre posteriora delen är som övre luftvägar (flerskiktat  icke keritiniserat skivepitel)
Spetsen av epiglottis pekar upp mot munhålan.

 

Trachea

Broskring av hyalint brosk
Bägarcellerna (Goblet) tränger sig mellan i epitelet.

 

Lungan

Snittet är rakt av så där finns inte bara alveoler utan kärl från båda kretsloppen och bronker.

Blodkärl eller luftväg: Epitel (cylinder), lite mörkare är luftväg. Bronker har brosk, bronkioler har inte brosk.

Alveoler har väldigt tunna väggar och kapilärer löper i väggarna med erutrocyter som trycker sig mellan. Ser nästan ut som fett.


Published: 2017-03-24