Anatomi


Quiz

 

Prov

 

 

Översiktsfrågor och extra

 

Exempel strukturer som kom på ena tentan

55 sekunder per struktur, sedan byter man. Cirkulerar 20 personer med 20 sturukturer. Det var vanligt med några frågor under tentan. Ett exempel var nål mellan Semilunar-delarna i aorta-klaffen. Frågade om "är det hålet ni menar" fick svar "titta var nålen sitter".

Jag använde bara Quizet och sedan modeller i några timmar mot slutet och fick 20 av 20 rätt på tentan.

 • 1. Fossa ovalis
 • 2. Valva aortae (Nål mitt i klaffen mellan semilunar-delarna)
 • 3. Ramus circumflexus
 • 4. Bucca
 • 5. Cartilago arytenoidea
 • 6. Bronchioli
 • 7. Mesenterium - På papper (sobotta)
 • 8. Ductus choledochus
 • 9. Ureter
 • 10. a. Suprarenalis inf.
 • 11. a. Colica media
 • 12. Corpus spongiosum penis
 • 13. lig. Teres uteri
 • 14. Excavatio rectouterina
 • 15. n. dorsalis clitoridis
 • 16. m. ischocavernosus
 • 17. Papilla mammaria
 • 18. Dens molaris - På papper (sobotta)
 • 19. a. Gastroduodenalis
 • 20. Recessus costodiaphragmaticus

 


Published: 2017-01-16