Epitel


Epitel

Epitel har kontakt med basalmembran.
Utseende bestämmer typen, Kolumnärt
Finns pyramidformade/kupol eptiel mot lumen är det urinblåsa.

 • Enskitat Plattepitel (A)
  • Endotel (blodkärl) Mesotel (pleura, peritoneum), Alveoli
 • Enradigt kuboidalt (B)
  • Njurtubili, Ovariets yta, Thyroidea
 • Enkelradigt kolumnärt (C)
  • Ventrikelns insida, termens insida, gallblåsa, delvis prostata, tuba uterina, utreus
 • Icke Keratiniserat flerskiktat plattepitel (D)
  • Oesophagus, vagina, hela munhålan
 • Keratiniserat flerskiktat plattepitel
  • Huden
 • Pseudostratifierat (E)
  • Vas deferens, respiratoriskt epitel i trachea, delvis prostata, vesicula seminalis, epidymys (ser ut som flerradig men alla har kontakt med basalmembran)
 • Urotel (F)
  • Övergångsepitel i urinvägarna
 • Statifierat kuboidalt (ovanligt, ej kunna)
  • Pankreasgångar, spottkörtlar
 • Stratifierat kolumnärt (ovanligt, ej kunna)
  • Pankreasgångar

 

 
 
 
 

Published: 2017-02-09