Digestion 2 - Övrigt


Preparat

 

Tunga typer

 • Lingua - Papilla Filiform (A)
 • Lingua - Papilla Fungiforme (B)
  • Bas ungefär lika stor som huvud
 • Lingua - Papilla Circumvallate (C)

 

 

Tunga - Lugua, Papilla Filiform (2:6:1)

Tar hela tungan på denna och mindre för de två andra formerna.

 • Mucosa (A)
  • Epitel - Flerskiktat okeratiniserat plattepitel (D): Ventralt!
   • Papilla filiform (C): Vågorna på tungan, dorsala sidan. Inga smakökar. Här kan det ofta vara keritiniserat på dorsala sidan.
  • Lamina propria (E): Lagret under epitel
 • Muskelfibrer (B):  Skelettmuskel i flera riktningar
  • Transversella:
  • Longitudinella
  • Vertikala
 • Körttelvävnad
  • Serös (F):  Mindre färgade körtlar, Von Ebners Körtlar är av denna typen.
  • Mukös (G): Färgade körtlar

 

 

Tunga - Lingua, Papilla Fungiform (2:6:2)

Tar hela tungan på 2:6:1.

 • Epitel: Flerskiktat okeratiniserat plattepitel (B):
  • Papilla Fungiforme (A): Färre till antal och utspridda bland papilla filiform. Svamplik form med en bas nästan lika tjock som huvud.

 

 

Tunga - Lingua, Papilla Circumvallate (2:6:3)

Tar hela tungan på 2:6:1.

 • Epitel: Flerskiktat okeratiniserat plattepitel (B):
  • Papilla Circumvallate (A): Färre till antal och utspridda bland papilla filiform. Svamplik form med en bas nästan lika tjock som huvud.
 • Körtelgång (E)
 • Vallgrav (D)
 • Smaklök (C)
 • Von Ebners körtlar (F): Serösa körtlar. Basofil, kärna liknande färg som cytoplasm.

 

 

Glandula Parotis och Sublingualis översikt

 • Glandula Parotis (A): Runda cellkärnong till Serös Acini.
 • Glandula Sublingualis (B): Platta cellkärnog till Mukös Acini

 

 

 

Glandula parotis (2:6:4)

Serös körtel, utsöndrar vattnigt sekret. Acinus (plural acini) är en bärformad gruppering av celler i exokrina körtlar som avsöndrar sekret. 

Bildas lober separerade av septum.

 • Epitel - En eller två lager kubiskt epitel: Syntes inte tydligt på preparaten.
 • Körtelvävnad (B): Serösa Acini
  • Stora, runda, centrala kärnor
  • Tydlig cytoglasma som i ena preparatet är liknande färgning som cellkärna och smälter ihop.
 • Körtelgångar (A):

 

 

Glandula Sublingualis (2:6:5)

Kukösa körtelceller tar inte upp Htx-eosin i stor utsträckning och blir därför blekare. 

 • Körtelgångar (A)
 • Körtlar: Mukös Acinus (B): Till största del, även lite Serös.
  • "Ser ut som blomkål"
  • Utsöndrar slem
  • Platta, perifera kärnor
  • Otydlig cytoplasma

 

 

 

Lever special

 • Kärl (2:E:14) (A)
 • Kupferceller - Protein (2:E:15) (B)
 • Gallgångar (2:E:16) (C)
 
 

Lever (2:6:6)

 • Lobuli (A): Hexagoner med centralven
  • Centralven (H)
 • Porta areor - Portatriad (B)
  • Gallgång (C): Kubiskt epitel, enskiktat
  • Artär (D): Platta celler runt med muskel
  • Ven (E): Platta celler runt
  • Lymfkärl: Ser ut som ett hålrum, svårt att avgöra exakt.
 • Körtelvävnad
  • Sinusoider (F)
  • Hepatocyter (G): Specialiserat enskiktat kubiskt epitel med stora runda cellkärnor.

 

 

Gallblåsa (2:6:7)

 • Mucosa (A): Kraftig
  • Epitel (E): Enskitat Kolumnärt epitel - Cylinderepitel
  • Lamina propria (F): Under epitel
 • Lamina Muscularis (B): Glatt muskulatur
 • Adventitia/Serosa (C): Förhållandevis stor del Adiopocyter, olika beroende på var på blåsan.
 • Mesotel (D): Yttersta membranet, syns inte alltid.
 • Fettväv: ses ofta runt gallblåsan.

 

 

Pankreas (2:6:8)

 • Langerhansk ö (A): Endokrina pankreas
 • Serös Exokrin Körtelvävnad (B):
 • Pankreatisk gång (C): Kubiskt epitel (till skillnad från kärl), går till duodenum.
 • Lymfoid vävnad (D): Syntes mer i vissa preparat

 

 

Videos

 

 

Tungan

 • Filiforme längst ut som är flerskickat keritiniserat plattepitel. För mekanisk funktion och inte smak. Fjläderlika
 • Fungiforme, ligger mellan filiforme spritt på främre delen av tungan. Fler skickat plattepitel med lamina propria som väckas upp i.
 • Papilla Circumvalate: Ofta associerat med smaklökarna. Omringade av djupa vallgravar och på sidan sitter smaklökar. Gångar med körtlar von Ebners körtlar. 

Von Ebners körtlar ligger nära vallgravarna och inte allt för djupt under epitel.

Skelettmuskel!

 

Spottkörtel

Känner man igen genom att titta på celltyper

 • Serösa har pyramidformade celler med central och rund kärna. Ibland kan man se granula som utsöndrar saker ut i lumen.
 • Mukös, kärnorna är platta  och upptrycka mot ändarna av cellen. Ser ut som blomkål.

 

Glandula Parotis - Serös

 • Utsöndrar vattnigt sekret
 • Stora, runda och i pruncip centrala kärnor
 • Tydlig Cytoplasma

 

Glandula Sublingualis - Mukös

 • Mukös körtel som utsöndrar slem.
 • Platta, i princip perifera, kärnor.
 • Otydlig cytoplasma

 

Levern

 • Känna igen som stort och rött med karakteristiska sexkantiga lober.
 • Centralven, artär, ven och lymfkär.
 • Gallgång känns igen på kubiska epitel. 
 • Portal-Areor är där hexagoner möts och har plats för vener, lymf osv. 
 • Den är inte stor röd överallt utan vi har andra delar med gallgångar också.

 

Gallblåsan

Där gallan lagras i hög koncentration

Insidan är kraftigt enskicktat cylinderepitel.

Bildar Mukösa veck då den är tom, för vid galla trycks vecken ut och inte syns.

  

Pankreas

 • Sekretoriskt organ med exokrin och endokrin del.
 • Langerhansk ö som en rund, vitare struktur som ser annorlunda ut, Endokrina.

 


Published: 2017-05-06