Histologi


Quiz

Prov

Böcker

Histologi
Till kursen ska vi känna igen saker utifrån bilder, en Atlas är bra men annars fungerar youtube med (Shotgun) eller egentligen räcker bilderna på denna sidan.

Kännetecken

Övergripande kännetecken för samtliga preparat, inför tentamen hittas här: Tentamen: Kännetecken. För att få en snabb genomgång över alla preparat så kan du se videon nedan.

 • Ibland säger jag "fettigt" och syftar då på vitt/luckert/löst och inte bara att det kan vara fett. Vitt och öppet helt enkelt.
 • Trött på min röst? Tips kan vara att bara spela igenom utan ljud för att få se alla preparat och gissa själv. Snabbt sätt att slippa öppna upp dem själv i programmet.

 

Delmoment

  • Epitel
   • Enskitat Plattepitel
   • Enradigt kuboidalt
   • Enkelradigt kolumnärt
   • Icke Keratiniserat flerskiktat plattepitel
   • Keratiniserat flerskiktat plattepitel
   • Pseudostratifierat
   • Statifierat kuboidalt (ovanligt, ej kunna)
   • Stratifierat kolumnärt (ovanligt, ej kunna)
  •  Kärl
   • Elastiska artärer
   • Muskelartärer
   • Arteriol
   • Artärer
   • Kärlvägg
    • Tunica Intima
    • Tunica Media
    • Tunica Adventitia
   •  
  • Plasma
  • Leukocyter
   • Granulocyter (prickar i, ser ut som flerkärniga)
    • Neutrofiler (60-70%)
    • Eosinofiler (2-4%)
    • Basofiler (0.1%)
   • Agranulocyter, också en kärna men ser ut att vara det med
    • Lymfocyter (20-40%)
    • Monocyter (4-7%)
  • Euytrocyter
   • Röd blodkropp Saknar kärnan vilket gör att den saknar sin blåa kärna. Lite blek mitten
   • Retrioculocyte är som Röda blodcellen men lite blåare.

 

Tentamen - Exempel

Detta är listan på organ och strukturer som dök upp på min tentamen. De var ganska tydliga, bara sista som inte kunde tydas självklart på första (översikts) bilden. Quizet och "kännetecken" som finns räcker gott! Fick 34 av 34 när jag skrev tentan.

 • Appendix
  • Krypta
 • Mjälten
  • Centralartär
 • Epidydimis
  • Ductus Epidydimis
 • Blod
  • Lymfocyt
 • Duodenum
  • Villi
  • Brunnerska körtlar
 • Trachea
  • Respiratoriskt epitel
  • Hyalint brosk
 • Levern
  • Centralven
 • Binjuren
  • Medulla

 

Preparatlista

Preparat Beskrivning
2:1:1  
2:1:2 2:1:2 Elastiska artärer, aorta
2:1:3 2:1:3 Mesenterium, artär och ven
2:2:1 2:2:1 Ren
2:2:2 2:2:2 Ureter
2:2:3
2:3:1
2:3:2
2:3:3
2:3:4
2:3:5
2:4:1
2:4:2
2:4:3
2:4:4
2:4:5
2:5:1 2:5:1 Esophagus
2:5:2
2:5:3
2:5:4
2:5:5
2:5:6
2:6:1
2:6:2
2:6:3
2:6:5
2:6:6
2:6:7
2:7:1
2:7:2
2:7:3
2:7:4
2:7:5
2:8:6
2:E:1
2:E:2
2:E:3
2:E:8

 

Frågor


Published: 2017-01-16