Endokrina organ


Epifys (2:7:1) - Glandula Pineale

 • Pinealocyter (A)
  • De flesta celler, runda kärnor
 • Interstitialceller (C)
  • Utdragna celler och kärnor i stråk (ser ut som streck)
 • Hjärnsand (B)
  • Blåa segment

 

 

 

Hypofys (2:7:2)

 • Neurohypofysen (C)
  • Pituicyter (B): Cellerna i denna delen
  • Axon (A): Axonen (streck)
 • Pars Intermedia (B) (Mellan Neuro och Adeno, har Follikel) - Likt Adenohypfys i övrigt.
  • Follikel: Stora ljusa, enfärgade segment.
  • Basofil (D): Ljusare
  • Kromatofober (E): Ljusare med vit distinkt cirkel runt.
  • Kärl
 • Adenohypofysen (A) (Mycket kärl)
  • Kromatofober (E): Ljusare med vit distinkt cirkel runt kärnan.
  • Acidofiler (F): Röda
  • Basofiler (D): Ljusare
  • Kärl (C): Mörkrött utan kärnor

 

 

 

 

Thyroidea (2:7:3)

 • Follikel med kolloid (A): Enfärgade ljusa segmenten.
 • Follikelceller (B): celler i anslutning till follikel
 • Parafollikulära celler (C): Sådana som inte är i anslutning till follikel

 

 

 

 

Parathyroidea (2:7:4)

Ofta Thryoidea (B) med på preparat

 • Huvudceller (A): Flertalet celler tätt ihop.
 • Oxyfila celler (B): Lite ljusare mer glest satta celler i segment.
 • Adiopocyter (C): Fettceller, vita tomma, stora.

 

 

 

 

Binjure (2:7:5)

 • Kapsel (A): Yttre hinna runt
 • Kortex (B-D): Yttre mörkare del mellan medulla och kapsel, har 3 lager (GFR, utifrån och in)
  • ZG (B) - Zona Glomerulus
  • ZF (C) - Zona Fasiculata
  • ZR (D) - Zona Reticularis
 • Medulla (E): Inre kärna som är ljusare
  • Polygona kromaffinceller (A): Polygonformade
  • Kärl

 

 

 
 
 

Videos

 


Published: 2017-04-28