Tentamen: Kännetecken


Sammanfattning med vad jag använde för att känna igen de olika preparaten i stort. Sedan finns där många strukturer man ska kunna, vilket blir lättare när man vet vilket preparat man är i.

Med hjälp av dessa kunde jag på första bilden under tentan direkt avgöra alla preparat.

 

 

Kännetecken

Urinvägar

Alla har Parplyceller - Urotel! (Halvcrikel-form mot lumen)

 

 • Urinledare (Ureter): Lite muskler, mycket bidväv, stjärnform,ad lumen.
 • Urinblåsa: Muskellager runt, större och därav inte en cirkel oftast.
 • Penis: Avdelningarna för corpus cavernosum och spongiosum (med hål för Ureter, som kan ha Urotel)

 

Mage och Tarm

Fler bägarceller ju längre ner man kommer.

 

 • Esophagus: Körtlar (mukosa), Flerskiktat plattepitel med Z-linje övergång mot cardia
 • Gaster: Parietalceller (ägg), Gastric pits och körtelrör, krypta och villi
 • Duodenum: Villi, Kryptor och körtlar (Brunnerska)
 • Ileum: Peyerska plack + villi + kryptor
 • Appendix: Lymffolliklar och mer fett runt.
 • Colon: Kraftigare muskel, inga villi men kryptor, Taeniae Coli.

 

CNS

 • Hypofysen: Tvådelad med neuro (axon) och adeno (mycket röd/blod), Kolloid i Pars Intermedia mellan loberna.
 • Epifysen (Glandula pinealis): Hjärnsand (blåa korn)

 

 

Immunorgan

 • Lymfnod: Diffusa lymffolliklar och ett mer fettig mitten. 
 • Mjälte: Röd och vit pulpa, spräckligt utseende
 • Thymus: Hassalls korpsuler finns bara här. Lobuli som lever men inte hexagoner eller centralven, mer skiftande i färg.
 • Tonsilla Palatina: Samling med lymffolliklar och invaginationer (kryptor). Flerskiktat plattepitel!

 

Reproduktionsorgan

 • Ovarium: Ägg (Oocyt i Follikel) i olika stadier
 • Tuba uterina: "Finger"-liknande lumen (ska flytta ägg), med bindväv/muskel-blandning runt.
 • Uterus (Livmoder):  Två "muskel-lager" med endometrium med körtlar.
 • Cervix: Fornix, övergång mellan två epitel (vagina till uterus)
 • Vagina: Tjockt epitekl med oförhornat plattepitel, grov veckning
 • Vesicula Seminalis: Veckat med Laterala fickor och kolloid
 • Testis:  m. Cremaster runt, lobuli och medistiunum till Tubli Semineferi
 • Epididymis: Som del bredvid testis, gångar med sperma
 • Ductus Deferens: Enda som har tjockt med muskel i 3 lager skiftande, stjärn/plus-liknande lumen.
 • Prostata: Massa körtelgångar i kluster med en muskel/bindväv-blandning runt (Muskuklofibrös stroma) 

 

Körtelorgan

 • Mammae lakterande: Alveioli i segment (lobuli)
 •  Lingua:
  • Filiforme: Mångastaplar över hela epitel
  • Fungiforme: Färre mer rektangulära papiller
  • Circumvallate: Stora med C-liknande ivaginationer (vallgravar)
 • Glandula Sublingualis: Mukösa körtlar (celler uttryckta med platta kärnor)
 • Glandula Parotis: Serösa körtlar med runda kärnor till körtlarna, sopräcklig struktur (lobuli-liknande)

 

Körteltyper

 • Mukösa körtlar har M-Mycket cytoplasma, alltså trycker det undan cellkärnorna till kanterna och blir tunna. Slemmigt, smörjer.
 • Serösa körtlar har mindre cytoplasma och har därför runda cellkärnor mot lumen. Vattnigt.
 • Brunnerska körtlar: Duodenum
 • Von Ebners körtlar: Tungan vid Papilla Circumvallate, Serösa
 • Alveoli: Körtlarna i brösten
 • Cervikala körtlar: Cervix, i Uterus
 • Littres Mukörs Körtlar: Penis bredvid urethra

TV (Tunga - Von Ebners), DB (Duodenum - Brunnerska), LP (Littres - Penis)  

Andra organ

 • Pankreas: Langerhansk ö (Saknar Bowmans kapel som man råkar förväxla med Njure)
 • Lever: Hexagona lobuli med centralven och portatriad
 • Thyroidea: Folliklar med kolloid
 • Parathyroidea: Får oftast med Thyroidea, fettspräcklig "tvåfärgad" vävnad (Oxyfila och Huvudceller)
 • Gallblåsa: Tjock Adventitia med bindväv/fett, Serosa utanför och lite "sladdrigt" mot lumen.
 • Njuren: Glomerulus, Massa rörgångar (distal, proximal, samlings)
 • Binjuren: Flera lager, medulla cortex (GFR), kan luras av att medullan kan se ut som körtelvävnad, men bara detta organ har dessa lager!
 • Hjärta: Purkinjefibrer, interkalarplattor mellan hjärtmuskelceller
 • Lunga: Luftigt av Alveoli och Alveolgångar, Bronker (brosk) och bronkioli

 

Övrigt

 • Blodsmet: Röda prickar
 • Benmärg: Mycket fett (vita luckor) och röd/blåa celler
 • Epiglottis: Makro-formen, Elastiskt borsk och olika epitel mag/luft-sidan.
 • Trachea: Broskring runt (Hyalint)
 • Aorta: En stor tjock elastisk artär, tjockt tunica media med elastiska (vågformade) fibrer
 • Elastisk artär: Den våg-formade elastiska fibrerna i Tunica Media
 • Artär: Kraftig muskel i förhållande till lumen
 • Ven: Ofta tillplattad och liten muskel i förhållande till lumen
 • Kapillär: Tunt med en-cells lager som är utdraget runt lumen

Published: 2017-05-14