Lymfoida organ


Thymus (2:3:1)

 • Kapsel (A nedre bild): Yttrehöje runt thymus
 • Lobolus (B)
  • Cortex (C): Mörjare yttre del av lobolus
  • Medulla (D): Inre ljusare delen
  • Omogna T-lymfocyter (F): De celler man ser.
  • Epiteloida retikelceller (G): Ljusa "kärnlösa" celler.
  • Hassalls Korpuskler (E) : Runda virvlar
  • Kärl
 • Septum (A): Avdelning mellan lobolus

 

 

 

Mjälte (2:3:2)

 • Kapsel (A)
 • Röd pulpa (C)
 • Vit pulpa (B)
  • Lymffolikel (D): B-celler
  • Centralartär (E)
 • Ljusare celler: Makrofager

 

Lymfnod (2:3:3)

 • Kapsel (A): Hölje runt
 • Cortex (B): Mörkare del 
  • Follikel (D) (B-celler)
   • Germinalcentrum (E): Ljusare cirkel i follikel
 • Medulla (C): Ljusspräckligt

 

Tonsilla Palatina (2:3:5)

 • Folliklar (B): Mörkare cirklar
  • Germinalcentrum (C): Ljusare cirkel i folliklar
 • Epitel - Flerskiktat plattepitel (D)
 • Krypta (A): In gröpningar, ser olika ut beroende på snitt
 

 

Peyerska Plack (2:3:4)

Invagination av tarmepitel och övergång till kubiskt epitel. vanligen i Ileum.

 • Follikel (A)
  • B-celler 
  • Germinalcentrum (B)

 

 

Videos

 


Published: 2017-04-28