Hjärta och Luftvägar


Quiz

Prov

 

Alla delar

Vissa delar kan återanvändas från T2 (därav namnen).

Hjärtat

 

Luftvägar

 

Svalget

 

Struphuvudet

Luftstrupen

Lungorna

Endokrinologi

Bröstkorgen


Published: 2017-01-18