Extra: Exotiska Virus


Exotiska virus

Exotiska virus är virus som knappt sprids i Sverige och kan ge allvarliga sjukdomstillståd:

 • Encefalit (Hjärninflammation)
 • Hemorragisk feber (blödarfeber) 

Omfattar även

 • Virala Zonooser (sjukdomar som sprids mellan människa och djur)
 • Vektorburna virusinfektioner (arbovirus) 

De kan vara allt från asymtomatiska till dödliga.

De har "tvåpuckligt förlopp" där de i början är ospecifika/influensasymptom och sedan en encefalit, multiorganpåverkan eller vaskulär blödning. Viremi är vanlig och specifik behandling saknas.

De Exotiska virus som ingår här är RNA-virus med hölje.

Vektor är en bärare/värd av virus, kan vara ett annat djur t.ex.

Biologisk Vektor  är en vektor som även utvecklar smittämnet.

Arbovirus (arthopode borne virus), alltså virus som överförs med leddjur och är (främst) RNA virus i olika familjer.

De överförs med blodsugande leddjur (insekter/fästingar) och replikerar även i vektorn. Många är zoonoser.

 

Flavivirus (TBE, Zika, Dengue)

Typer: TBE, Dengue, Gula febern, Japansk Encephalit, West Nile Fever, Zika virus.

 

TBE - Fästingburen encefalit

 • Inkubationstid: 7-14 dagar influensaliknande symtom
 • Sekvele: Ett resttillstånd efter sjukdom, som t.ex. mental trötthet efter stroke.
 • Vaccin (avdödat) finns men behöver boostas regelbundet

 

Gula febern (Flavus = gul) - Mygga

 • Inkubation 3-6 dagar asymtomatisk till dödlig (inom 1 vecka)
 • Akut fas: Feber, frossa, muskelvärk, huvudvärk, illamående
 • Andra fas: Feber, blödningar, ikterus, blodtrycksfall, chock, multiorgansvikt
 • 20-50% mortalitet eller immunitet
 • Vaccin (levande) finns

 

Dengue - Mygga

 • Lätt symtom till dödlig hemorragisk feber

 

Japansk encefalit - Mygga

 • Kan ge encefalit och leder till döden i 25% eller Sekvele
 • Vaccin finns

 

West Nile Virus - Mygga

 • Flyttfåglar tar det med sig som värd/reservoar
 • Kan ge meningit eller encefalit, låg dödlighet

 

Zika virus - Mygga

 • Utslag, feber, led- huvud- och muskelvärk, ögoninflammation
 • Inkubation några dagar, ofta mild infektion
 • Kan ge Guillain-Barre Syndrom (GBS) och mikrocephali (hos foster i mamman)

GBS är syndrom som ger akut till subakut bilatera utveckling av slappa pareser, reflexbortfall och känselrubbningar, smärt och autonom dysfunktion.

 

Rhabdovirus (Rabies)

Rabiesvirus sprids mellan däggdjur till däggdjur, fladdermöss kan vara bärare.

 • Ger skygghet, oro, paralys och exictaion => biter
 • Smärta, parestesier vid bettet
 • Viruset finns i saliven (sprids vid bett).
 • Tas upp i nerv, vandrar 3mm/h sprids till hjärna => Encefali, koma, död
 • Vattuskräck/hydrofobi (svårt att svälja) 

Vid bett ger man direkt vaccin(tar lång tid för virus att utveckla).

 

Arenavirus

 • Sprids mellan gnagare och människa
 • Smittas via Aerosol, kontaminerad mat och direktkontakt
 • Symptom: Ibland allvarliga blödningar, neurologisk symptom och multiorgansvikt
 • Allvarligt för gravida

 

Bunyavirus

 • Stor familj, helikala kapsider med sfärisk viruspartikel
 • Arbovirus och virus som smittar gnagare
 • Encefaliter, blödarfeber

 

Genus Nairovirus

 • Fästingar
 • Blödarfeber och 10-50% mortalitet
 • Sydeuropa (Asien och Afrka).

 

Genus Hantavirus - Sorkfeber

 • Aerosol från gnagare
 • Nephropathia Epidemica (Sorkfeber)
 • Viros, Oliguri, polyuri, njurpåverkan men övergående < 1% mortalitet

 

Filovirus - Ebola

 • Utbrott med långa mellanrum med låg genetisk variation
 • Överförs via rått kött från apa/antilop eller fladdermöss
 • Smitta mellan människor (kroppsvätskor eller döda kroppar)
 • Inkubationstid: 2-21 dagar (4-10), smittar vid symptom
 • Mer smittsam längre in i sjukdomsförloppet

 

Patogenes

 • "Everywhere at once": Många olika celler ger inflammatoriskt svar (först makrofag och DC)
 • Interferon a/b-suppression:  Interferonantagonister hämmar produktion och effekt
 • Infekterar många olika celler: Cellnekros, utbredd vävnadsskada, inflammation
 • Dåligt immunsvar: Apoptos av lymfocyter (inflammationen?), inga antikroppar i början (DC infekteras)

 

 

Togavirus

Chikungunya

Dengue-liknande symptom: Feber, artralgier, myalgier, utslag
Ibland följt av hemorrhagisk feber och meningoencefalit
Sequele kan också förekomma

 

Sindbis - Ockelbosjuka

 • Myggor sensommar och fågar som smittkälla
 • Inkubationstid: 12-36h
 • Symptom: Ledsmärtor, utslag, feber (20% ledbesvär i flera år)

 

(Cornavirus - SARS)

 • Övre luftvägar och GI hos däggdjur och fåglar (sjukdom även hos djur)
 • Ofta speciespecifik och få virustyp infekterar människor
 • Vanlig orsak till förkylning

 

Utbrott i Asien (Pendemin, 30-tal länder)
8000 fall, 10% mortalitet
Smittar via tät kontakt, sjukhuspersonal/familjer


Published: 2017-10-13