Professionell utveckling 4


Samtalsmetodik

Inför samtalsmetodik hade jag önskat att någon berättat om 2 system som man använder senare under läkarpogrammet. Använd dessa för att systematiskt ställa frågor till patient och på så sätt även få reda på det mesta om situationen. Detta gör att man har något att fråga även om man får lite blackout. Går att läsa mer om det här: Lucem

OPQRST+ och MAPLES

O - Onset, hur börja det?
P - Progress, hur har det utvecklats. Har t.ex. smärtan varit konstant eller ändrat sig.
Q - Quality, hur yttrar det sig? Smärta, svullnad, utslag?
R - Relieving, worsing? Vad gör det bättre och sämre (t.ex. ligga på sidan, ha foten högt).
S - Smärta(?). Hur ont gör det på VAS skala 1-10?
T - Time? Är det konstant, ibland, tilltagande? Tidigare episoder?
+ - Andra relevanta frågor. Bröstsmärta? Andfådd?

 

M - Medication, vilka mediciner går patienten på?
A - Allergies? Finns några allergier?
P - Past diseases, har patienten några tidigare sjukdomar
L - Lifestyle. Hur bor/lever patienten?
E - Etyl. Hur mycket dricks?
S - Smoke, hur mycket röks?

 


Published: 2019-06-29