Seminarium: Vaccin


Detta är skrivet innan seminarium och är därför av högsta experimentella och spirituella art. Något är säkert rätt dock! ;-)

 

Frågor och Svar

1) Är syftet med vaccin profylaktiskt och/eller terapeutiskt?

Profylaktiskt, man behandlar inte sjukdomar med vaccin. Däremot kan man ta vaccin efter man blivit smittad ibland.: Rabies: "Eftersom sjukdomen har en lång inkubationstid kan man förhindra symtom genom att omedelbart efter smittillfället vaccinera och ge immunoglobulin, se nedan."

 

2) Vad kännetecknar ett bra vaccin?

Bra skydd, få biverkningar, lång varaktighet, tillgängligt.

 

3) Vilka olika typer av antigen från bakterier och virus användes vid vaccination, och vad betyder typen av antigen för immunsvaret?

  • Levande: Där de är försvagade, påsjuka, röda hund
  • Avdödade vacciner, Hepatit A/B
  • Subkomponenter: delar av smitt ämnet, som Toxoid (inaktiverat toxin), difteri, kikhosta
  • Rekombination: Man producerar fram delar av patogen genom odlingar i bakterier 

Man kan även vaccinera med liknande patogen som med TBC eller Smittkoppor, där man tar släkting istället för den riktigt farliga.

 

4) Hur skapar man levande men försvagade vaccin?

Man värmer eller kemiskt behandlar patogenerna

 

5) Vilka levande vacciner används?

Barnsjukdomar; Mässling, Påssjuka, Röda hund, vattkoppor och gula febern.

 

6) Vad är adjuvans, vilka adjuvans finns, och vilka effekter har de?

De ökar immunsvaret för att säkerställa att liten mängd patogen triggar T-cellssvar och därför säkra immunologiskt minne. Adjuvanser finns ofta naturligt i avdödade/levande vaccin.

  • Skvalen användes i Panderix (svininfluensa).
  • Icke organiska: Aluminium (vanligast)
  • Mineral olja: Paraffin
  • Bakteriella; Dödade bakterier
  • Cytokiner: IL-1,2, 12 

 

7) Vilken roll kan cytokiner spela för immunsvaret vid vaccination?

Kan fungera som adjuvans och ser till att immunrespons triggas ordentligt, så man får immunologiskt minne.

 

8) Vacciner kan ges på olika sätt, exempelvis finns det både ett peroralt och ett intramuskulärt poliovaccin. Påverkas immunsvaret av administrationssättet?

Förr var vanligare med subkutant men…

En del vaccin (polio) har visat sig effektiva peroralt (svälja).

Övriga vacciner rekommenderas mer och mer att tas intramuskulärt för att det ger bättre immunologiskt effekt och mindre biverkningar.

 

9) Vad innebär det att ett vaccin är konjugerat?

En tieknik där man ökar effektiviteten av vaccin genom att koppla antigen till bärareprotein. Används som trigger (bärarprotein) för att aktivera T-celler.

 

10) Vad är herd immunity’ och vad betyder det för vacciner och vaccinationsprogram?

Man kan utrota infektionssjukdomar genom att skapa gruppimmunitet, vilket är när större delen av befolkningen har skydd och därför kan infektion inte sprida sig. De som inte är skyddade blir så skyddade av att spridningen försvåras. Polio kräver 80% av befolkning och mässling runt 90%.

 

11) Varför varar skyddseffekten hos vissa vaccin kort tid och hos andra mycket lång tid?

Längden verkar bero på typen av vaccin och komponenterna i det, även på hur immunförsvaret svarar.

Levande vaccin tenderar att ge länge skydd än subkomponent, som frekvent verkar behöva booster.

Polysackaridvaccin ger inte lång-livade minnesceller.

 

12) Vad är passiv respektive aktiv immunisering?

Passiv immunisering är vid tillförsel av antikroppar som då är kortvarigt. Kan vara naturligt i form av modersmjölk och artificiellt i form av antirkoppar i blodet.

Aktiv immunisering är när ett långvarigt aktivt immunskydd fås. Naturligt är via sjukdom och artificiellt via vaccinering.

  Naturlig Artificiell
Aktiv Infektion Vaccination
Passiv Modersmjölk
Antikroppar
Antikroppar, via blod

 

 

13) Vad innebär neutraliserande antikroppar?

Antikroppar som kommer ut i blodet och som fäster på patogen för att neutralisera dess funktion.

 

14) Hur kan man vaccinera mot livmoderhalscancer?

HPV Vaccin av typ rekombination och består av LI-protein från 2-4 HPV typer. Man tar 2-3 sprutor i armen.

 

15) Hur vaccinerar man mot tuberkulos och vem erbjuds vaccin i Sverige?

Man tar ett tuberkulintest på underarmen för att påvisa om man tidigare haft infektion. Sedan får man en spruta under huden vid axel, som sedan tar veckor att läka. Vaccinet består av försvagade och anpassade tuberkelbakterier.

I dag erbjuds nog bara barn i riskgrupper vaccin, man har tagit bort rekommendationer att erbjuda till vårdpersonal eftersom effekten av skyddet är omtvistat.

 

 

Bonus - Kvicksilver i vaccin?

Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid LTH har skrivit lite om kontroverserna kring vaccinering i sin bok "Den svåra konsten att leva".

Han berättar dels om den felaktiga rapport som skrev i The Lancet 1998, där man gjorde en falsk koppling mellan MPR-vaccinet (kombinationsvaccin) och autism. Konsekvensen var att färre vaccinera sig och Mässling ökade kraftigt igen.

På grund av rapporten började man leta syndbockar för varför autism uppstod, och Tiomersal (konserveringsmedel) blev utpekat. Konserveringsmedel behövs i fler-dos förpackingar (vi använder en-dos i Sverige).

Tiomersal innehåller kvicksilver och bryts ner i kroppen till Etylkvicksilver, en organisk from av Kvicksilver vi ska undvika exponeras mot. Det tar sig till hjärnan och där stannar det.

Doserna som finns i vaccin är extremt låga, 2.5 mikrogram och det finns naturligt i naturen i större doser. Barnmat får innehålla 10 mikrogram kvicksilver per burk. 

"Svensk insjöfisk (abborre, gädda gös) innehåller i medeltal 11-46 mikrogram kvicksilver per 100 g. Lägst mängd kvicksilver i fisk ses i havsfiskar, t ex är innehållet i odlad norsk fjordlax i medeltal 2 mikrogram per 100 g. En burk barnmat (200 gram) får innehålla upp till 10 mikrogram kvicksilver." - Länk

Dessutom är den typ som finns i vaccin mindre giftig än den i naturen (Metylkvicksilver).


Published: 2017-09-10