PBL Fall 6: Njurarna


Övergripande

Denna terminen hade jag svårt (brist av tid) att få ihop en bra sammanfattning per fall, rekommenderar därför att man läser den stora sammanfattningen för att få bra bilder ihop med text. Denna sammanfattning arbetades mer under hela terminen snarare än under ett fall. Därför är det ganska heltäckande och uppdelade ändå.

Använd gärna bilder och videos som sedan ligger i respektive PBL fall.

Tentamenssammanfattning med mycket mer information hittas här: Patobiologi 2
 

Kompletteringsuppgift

Jag blev sjuk här någonstans och fick då göra kompletteringsuppgfit om njuren.

Uppgiften

”Fallet handlade om njursvikt. Berätta kortfattat vilka rubbningar i normal homeostas som man får vid njursvikt (elektrolyt/syra-bas) och hur man kan mäta dessa rubbningar.
Ange källor.”

Nyttigt och går att ladda ner:

 
Lösenord: Njure
 

Fallet

Diagnostik

Cystatin C

o Proteaser vid proteinkatabolism, skelettobyggnad.
o Utsöndras med konstant hastighet från kärnförande cellero Elemineras genom glumerulär filtration
o Reabsorberas och kataboliseras nästan helt i PT
o Aktiv renal excretion förekommer inte
o Plasmahalten speglar GFR, sänks alltså vid ökad GFR
o Bättre mått än Kreatinin
o Kan mätas på barn över 2 år.
o Går inte att lita på vid Thyroidea-sjukdom

Kreatinin

o Frigörs vid muskelkontraktion
o Kopplat till kretin-kreatinfosfat-poolen som är kopplad till muskelmassa
o Vid normal plasmanivå utsöndras det via njurar genom filtration, utan reabsorption.
o Sjunkar GFR ökar Kreatinin i plasma
o Värdena måste relateras till muskelmassan
o Vid höga nivåer (200umol/L) sker även en aktiv Tubulär sekretion, vilket gör att värdet för GFR överskattas.
o Ska helst mätas på personer över 18 år för puberteten gör något med frisättningen.

 

Urinsediment

Helst morgonurin som stått 4h I blåsan. Torka/tvätta händer och kissa första portionen i toaletten = mittportionen.
Färsk urin (max 2h).

Cylindrar kan ha olika längd (längre = värre) men ofta 2-5 celler bred.

 

Hyalina – Normalt med få - Kraftansträgning

Tamm-Horsfall (uromodulin) ett glykoprotein producerat av tubuliceller. Enstaka finns normalt ökat antal ses vid kraftansträgning eller hög feber. Tar upp färg dålig och ofta runda i kanterna.

 

Erytrocyt – SLE – RA – Vaskulit – Glomerulär dysfunktion

Ingjutrna som passerat glomeruli (glomerulär dysfunktion) som förekommer vid SLE, RA, Vaskulit. Kan även bli mer orange.

 

Leukocyt – Pyelonefrit – Nefrotisk syndrom – Interstitiell Nefrit

Främst vid pyelonefrit men även vid nefrotisk syndrom och interstitiell nefrit. Svår att skilja från tubulicylindrar.

 

Njurtubuli – Tubulär nekros - Gift

Ses vid akut tubulär nekros och förgiftning av kvicksilver och Salicylat. Kan förekomma vid nefrotisk syndrom.

 

Korniga – Glomerulonefrit - Hårdansträgning

Cellcylindrar som brutit ner. Kan även ha Albumin eller lätta Ig-kedjor som lagrats. Grov eller finkornig. Vid glomerulonefrit eller enstaka vid hård fysisk ansträgning eller lång period feber.

 

Vax – Grav njurskada (kronisk njurskada, nefrotisk syndrom, uremi)

Lipoproteiner som läcker ut i urinen. Kraftigt infärgat, breda och ofta kantiga. Ofta små hack i kanten. Ses hos Uremiska patienter med nefrotisk syndrom.

 

Oval fettkropp – Epitel med kolesterolester – SLE, Nefroti, Amyloid

Malteserkors i planpolarisera ljud.

 

Erytrocyter – Infektion, Glomerulonefrit, Njursten

Normal 0–2 per synfält. Kan vara dymorfa och kommer då från/innan glomeruli. Ses vid njursten, glomerulonefrit, infektion.

 

Leukocyter

Normal 0-5 per synfält. Kan bilda aggregat vid pyelonefrit och cystit. Förekommer vid inflammation i urinvägar eller rejektion av transplantat.

 

Epitel

Platt, Urotel (cystit vid ökat antal), Tubulus (Många tubulär skada)

 

Videos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Published: 2018-08-19