Patobiologi 2


Övergripande

Denna terminen hade jag svårt (brist av tid) att få ihop en bra sammanfattning per fall, rekommenderar därför att man läser den stora sammanfattningen för att få bra bilder ihop med text. Denna sammanfattning arbetades mer under hela terminen snarare än under ett fall. Därför är det ganska heltäckande och uppdelade ändå.

Använd gärna bilder och videos som sedan ligger i respektive PBL fall.

Tänk även på att Malmö och Lund kan läsa fallen i olika ordning.
 

Sammanfattning Patobiologi 2

Här är min kompletta sammanfattning för Pato 2 som PDF.

 
Lösenord: KliniskKemi
 
 

PBL-Fall


Published: 2018-08-17