PBL Fall 1: Kvinnan


Övergripande

Denna terminen hade jag svårt (brist av tid) att få ihop en bra sammanfattning per fall, rekommenderar därför att man läser den stora sammanfattningen för att få bra bilder ihop med text. Denna sammanfattning arbetades mer under hela terminen snarare än under ett fall. Därför är det ganska heltäckande och uppdelade ändå.

Använd gärna bilder och videos nedan. 

Tentamenssammanfattning med mycket mer information hittas här: Patobiologi 2

Fallet

Sammanfattande bilder

Öppna bilderna i en ny ruta för att få större format.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videos