Övrigt


Övergripande

Denna terminen hade jag svårt (brist av tid) att få ihop en bra sammanfattning per fall, rekommenderar därför att man läser den stora sammanfattningen för att få bra bilder ihop med text. Denna sammanfattning arbetades mer under hela terminen snarare än under ett fall. Därför är det ganska heltäckande och uppdelade ändå.

Använd gärna bilder och videos som sedan ligger i respektive PBL fall.

Tentamenssammanfattning med mycket mer information hittas här: Patobiologi 2
 

Sammanfattning

Här hamnar lite blandat som är bra att kunna, det står även i den stora sammanfattningen.

 

Skelett och muskler

Detta området ingår men är inte i PBL, finns också i sammanfattningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinisk kemi

  Diagnos melanom Annan hudförändring
Positivt utfall 90 10
Negativt utfall 20 90
 
 • Sensitivitet: 80/100 = a/(a+c)
 • Specificitet: 90/100 = a/(b+d)
 • PPV (Positivt Prediktivt värde): 80/90 = a/(a+b)
 • NPV (Negativt Prediktivt värde): 90/110 = d/(c+d)
 • OR (Odds/Ratio): 8 = (a/b) / (c/d)

 

Markörer

Tumörer

50% av bukorganen, ventrikel: GIST, Cajalceller (pacemaker) och har ofta cKIT (CD117) och kan behandlas med Gleevec)

Screening

 • PSA => Prostatacancer
 • F-Hb => Kolorektal cancer
 • AFP => Primär levercancer
 • CA125+HE4 => Ovarialcancer
 • CA19-9 => Pankreascancer
 • S100B eller LD=> Malignt melanon
 • LDH, hCG => Testikelcancer

 

 


Published: 2018-08-19