PBL Fall 2: Lever, Galla, Pankreas


Övergripande

Denna terminen hade jag svårt (brist av tid) att få ihop en bra sammanfattning per fall, rekommenderar därför att man läser den stora sammanfattningen för att få bra bilder ihop med text. Denna sammanfattning arbetades mer under hela terminen snarare än under ett fall. Därför är det ganska heltäckande och uppdelade ändå.

Använd gärna bilder och videos som sedan ligger i respektive PBL fall.

Tentamenssammanfattning med mycket mer information hittas här: Patobiologi 2

Dagordning

Här var jag ordförande och satte därför upp en dagordning:

Översiktgenomgång av

 • Bilirubin-kretslopp,få med pankreas och gallans väg, kunna hänvisa till vid sjukdomar
 • Ett gäng sjukdomar: Kort vad som utmärker varje, labbvärde? Symptom? Förlopp? Patientgrupp?
  • Lever: Akut/Kronisk hepatit, Steatos, Cirros, Portal hypertension, Hepatocellulär Carcinom
   • Alkoholrelaterad och Non-Alkoholrelaterad
  • Gallgångar: Gallsten, Cholesystit,  Primär Skleroserande Kolangit, Gallblåsecarcinom
  • Pankreas: Akut/Kronisk pankreatit, pankreascarcinom
 • Paus
 • Vad mäter våra labbvärden? (Normalvärden till case)
  • ALAT, ASAT, ALP, Bilirubin, PK(INR), Albumin
  • Peth, GT, CDT, MCV
  • CEA, CA19-9, AFP
 • Cases 1-2
 • Quiz
 • Utvärdering

Honorable mentions (I mån av tid): Wilsons sjukdom, Cystisk fibros, AAT-brist, Primär/sekundär biliär cirros, Nyfödda (ljusterapi)

Notis: Vi kom aldrig till Cases, där var inte tid.

 

Fallet

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Published: 2018-08-19