Sannolikhetslära


Under provet finns där generellt 1 poäng NOG och 1 poäng KVA per provtillfälle som är av karaktären sannolikhetslära. Alltså 2 av totalt 80 poäng på de kvantitativa delarna. Kan låta lite, och kom ihåg att 2 poäng är oftast en höjning i nivå av resultatet.

 

Genomgång av grunderna

  

Video med genomgång och exempel