Ekvationer


Nedan detta avsnitt går jag igenom hur man kan tänka när man ska lösa ekvationer och vilka prioriteringar som gäller för att det ska bli korrekt.