Potenser


I denna video går jag igenom de viktiga regler som finns för hur man hanterar när något är upphöjt eller har roten ur. Samtidigt visar jag hur man använder denna kunskapen för att lösa uppgifter som inte finns i andra videos.