NOG


NOG eller Kvantitativa resonemang är en del där man kan få en liten informationsdel som bas och sedan ska utvärdera om man kan lösa frågan genom information i del 1, del 2, tillsammans, ingen eller var för sig.

Därför är det viktigt i denna delen att inte sluta räkna/tänka när man kommit fram till att informationsdel 1 är tillräcklig. Detta då informationsdel 2 också kan vara tillräckligt och svaret då blir "i var för sig" istället för "i 1 men ej i 2".

 

 

 

Övningsprov