Bråk


Nedan är sammanfattning av de begrepp man behöver känna till inom bråk som:

  • Hitta gemensam nämnare
  • Plus
  • Minus
  • Multiplikation
  • Division

Video