Sammanfattningar


Här delas moment upp på olika matematiska områden för att ge en bredare genomgång hur man löser uppgifter rent matematiskt. Ingår minnesregler, tankesätt, räknelagar m.m som behöver under alla delarna under kvantitativa provpassen. Kommer ge exempel från högskoleproven under genomgången.

Sammanfattningar kommer upp allt eftersom jag har tid att göra dem, annars kan man själva titta närmare på: