Ögon


Information

Hur man använder mikroskopet

Hur det fungerar och vad vi ska kunna titta på. Skador kan ses genom Fluoroscein infärning, blå lampa och bred spalt.

  • Främre segment. 10x förstoring, 8 mm (bred spalt) och lampan från sidan (45 grader). Titta efter: Ögonlock, Konjuktiva, Kornea, Främre kammare, Lins, Främre glaskopp.
  • Ljusvägen: Håll kvar men minska spalten från 8 mm till 0,2 mm och öka ljusstyrkan. Man kan gå in med 16x förstoring. Titta efter den ljusväg som uppstår och som visualliserar innehållet i främre kammaren.
    • Grumligt kan vara celler och protein. Katarakter syns.

 

Tear break up test/time

Vi ska kunna ta ett Breakup-test för tårar där man färgar med Flouroscein och sedan räknar och ser om tårarna bryts upp först efter > 10s (normalt). Använd blå lampa.

 

Tårfilmen

Består av 3 lager enligt nedan som ligger ovanpå konjuktiva, som produceras av respektive struktur:

  • Lipid - Meiboms körtlar (ytterst)
  • Vatten - glandula Lacrimale
  • Mucin - Goblet-celler
  • konjuktiva

 

Katarakt - Grå starr

 

Speglingsförhöret

Består av 2 delarn:

  1. Frågor på olika delar om ögat. Det är anatomi, tårfilmen, vad hornlagret består av, vad de olika synfilen kallas, hur ögat styrs och vad musklerna heter, sphinkter och cilliarmuskel, linsens funktion, ögat tryck, namnet på olika instrument, hur man mäter tryck, mäter tårfilen, mäter exoftalmus. Dessa frågor sker 1 och 1 medan alla andra sitter och inväntar sin fråga och lyssnar. Det är allts ett riktat förhör i grupp. Kan du inte svara kommer frågan gå vidare och du får ännu en ny fråga.
  2. Mikroskopet. Man ska visa att man kan utföra det som står på pappret med att kunna ställa in maskinen, undersöka främre segmenten (och namnge vad man gör), undersöka ljusvägen. Efter det ska man ta bort främmande kropp från ögat (boll). Under detta moment kommer de ställa frågor, beskriv vad du tittar på (namn på strukturerna).

 

Ganska tryck och stel stämning under del 1, vet dock inte om någon blev underkänd. Efter båda momenten verka de överlägga om någon ska bli underkänd. Dock verkade ingen i min grupp bli det.

 

Bok för information

Ögonsjukdomar i primärvården

 

Sammanfattning

Lämnar här bara kort några sammanfattande bilder för momenten.

 

 
 

Published: 2019-03-28