Sammanfattning


Sammanfattning

Lämnar här bara kort några sammanfattande bilder för momenten.

 

 
Lösenord: KM2
 
 

Bilder

Sammanfattande bilder med kort information om de flesta, viktiga, sjukdomarna som måste gå att skilja. Bilderna finns INTE i sammanfattningen.
 

Ögon

 
 

 

ÖNH

 

 

Neurologi

 
 
 
 
 

 

 

Dermatologi

 

Reumatologi

 
 

Infektion

 

 

 

 


Published: 2019-06-27