Neurologi


Material

Förklaring till NIHSS - Stroke Skalan från SKL: 

 

 

Sammanfattning

Lämnar här bara kort några sammanfattande bilder för momenten.