Akutmedicin: Neuro


Innefattar

  • Case 2:1 - Medvetslöshet
  • Case 3:1 - TIA
  • Case 3:2 - Stroke

 

Mer finns i sammanfattningen.

 

Case 2:1 - Medvetslöshet

Eva Nilsson, en 48-årig rökande kvinna med tablett behandlad diabetes mellitus. Hon var i övrigt tidigare frisk.

Under hela transporten var Eva okontaktbar, sambon som följde med i ambulansen försökte väcka henne genom att skaka och ropa på henne. Trots det fick han ingen kontakt med henne, hon tittade inte ens upp.

Patienten hade inte haft några kramper enligt ambulanspersonalen Gustaf. Han rapporterade patientens status till mottagande personal. ABC: A: Fria luftvägar; B: oregelbunden andning, SaO2 90%; C: RR, 100/min, BT 165/100

Patienten blir sedan sämre.

Svar: Subarach-blödning (vilket syntes på CT-bild som visades)

 

Fakta

HUSK - MIDAS - Åtgärda innan man gör mer djupa undersökningar
Herpesencefalit (Acyclovir?)
Urosepsis (antibiotika? KAD?)
Status Epilepticus eller postiktalt tillstånd (antiepileptika, EEG?)
Korsakoff-Wenicke (tiamin före glukos!)
Meningit, annan CNS infektion (LP, antibiotika?)
Intoxikation (antidot, magsköljning?)
Diabetes (Glukos? Insulin?)
Andningsinsufficiens (blodgas? Intubering?)
Subdural- eller subarachblötning (DT hjärna?)

 
Meningit, Intoxination, Diabetes, Andingssufficiens och subrural/subarachblödning
Står för 75%
 

Strukturell - RAS
Anatomisk avgränsad
Snabbt insjuknande
Fokal dysfunktion
Ofta krainalnervspåverkan
ofta pat pupill/reaktion
ofta förändrat andning

Ofta irreversibel
Topografisk samlad funktionsbortfall
Totalt bortfall av selektiva funktioner
Progredierande förutsägbart förlopp

Metabol - Cortex
Icke avgränsad
Successiv debut
Diffus symtom
Symmetriska fynd
Sällan kranialnervspåverkan
Ofta normal pupill
Ofta normalt andningsmönster

Ofta reversibel
Desseminerat funktionsbortfall
Partiellt bortfall av selektiva funktion
Variabelt, oförutsägbart förlopp

 

Vanligt misstag är DT-skalle direkt. Man ska utesluta annat som Meningit och Hyponatremi först! Lämna inte akutrummet innan man fått svar på: Glukos, Blodgas, Natrium, EKG, Temp och helst Kalcium

VAPÖR reflexer är INTE senreflexer utan automatisk motorik och babinski.

Man kan inte få en RAS skada och samtidigt ha intakt ögonmotorik. Dessa är omvänt ganska resistenta mot metabol påverkan.

Vid smärtstimulering ska central och perifer ske. Central är via kranialnerver (käkvinkel). Man får INTE bara ta perifer. Man kan ta bara central. Trycka på EN sida, ej bilateralt. Hårt så det är otäckt, hålla kvar 20-30s om inget händer. Perifert med penna på nagelband.

Medvetslös med hyperventilation har hypoxi eller acidos (hypoglykemi)

Det sista som händer innan en pat dör är att de andas oregelbundet med små och varvat med stora andetag. Diff diagnos är patienter som fått ner tunga I halsen. Därför viktigt med ABC att kolla först.

 

Case 3:1 - TIA

Bakgrund: Patienten har känd hyperkolesterolemi och hypertoni och som opererats med coronary-by-pass för 2 år sedan söker på akutmottagningen.

Aktuellt: Tidigare under dagen ha drabbats av svaghet i vä hand och arm under 5-10 minuter. Känner sig nu återställd och hade ej sökt här om inte hustrun sett till att han gjorde det. Medicinerar endast med T Simvastatin 20 mg tn.

 

Case 3:2 - Stroke

Bakgrund: 75-årig kvinna med förmaksflimmer, hypertoni, lindrig hjärtinkompensation behandlas med warfarin och furosemid. Hon mår väl, bor i lägenhet och sköter sig själv.

Aktuellt: När hon i dag är på födelsedagskalas hos sin dotters familj insjuknar hon med uttalad svaghet i vä sida, har svårt att ta med vä hand och kan ej gå själv. Insjuknandet har skett plötsligt under loppet av några minuter. Ambulans har tillkallats och ankommit till platsen 30 minuter efter insjuknandet. Man är nu hos patientens dotter som bor omkring 30 minuters bilfärd från sjukhuset.

 

 
 
 

Fakta

Trobolys (inom 4.5h utesluta blödning)
Ge AK behandling => Actilyse läkemedel

Trombektomi inom 6-16 (24)h även om pat har AK behandling.
Föra in kateter och ta bort

 

 


Published: 2018-10-28